Statuten

Dit zijn de statuten van de Internet Cleanup Foundation, opgesteld op 11 augustus 2016. De download van de statuten staat onderaan op de pagina.

Artikel 3: Doel

  1. De Stichting heeft ten doel de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) van informatie op het internet te verhogen en voorts al hetgeen in de ­ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
    • de kwaliteit van de BIV te meten;
    • het stimuleren van de ontwikkeling van middelen waarmee de kwaliteit van ­BIV onafhankelijk en eenvoudig is te meten;
    • het communiceren op bijeenkomsten en via (internet) media over de bevindingen en het doel van de stichting; ­het toegankelijk maken van informatie over (het versterken van) BIV en aanverwante onderwerpen.
  3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Online inzien en downloaden