Deelnemerschap

Word deelnemer van de Internet Cleanup Foundation en draag bij aan een veilige online wereld. Samen met de andere deelnemers maken we het internet veiliger, vanaf de basis.

Wat krijg je als deelnemer?

 1. Een veilige community van gelijkgestemden: wij gaan samen voor een veilige online wereld.
 2. Gedeelde toegang tot volledige security tools, deze worden gekocht met de deelnemersbijdrage (volgens de hackerspace formule).
 3. Kritieke bevindingen over je domeinportfolio, gedeeld door de Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Dan heb je ze al voordat ze publiek zijn.
 4. Sessies met kennisdeling: leer van elkaar hoe infrastructuur eruit ziet, wat de best practices zijn en wat je kan scannen en meten.
 5. Tweewekelijkse online meeting met andere deelnemers
 6. Een permanente online community via Discord
 7. Onregelmatig een offline meeting
 8. Monitoring op je domeinen met Basisbeveiliging+
 9. Blijvende ontwikkeling en actualiteit van basisbeveiliging.nl
 10. Een hoop lol, kennis en plezier

Voor wie is het?

De Internet Cleanup Foundation richt zich op de uitvoerende kant van de IT (-security) organisatie. Ofwel: de mensen die de boel in de lucht houden.

Daarnaast is iedereen welkom die een interesse heeft in security, hacking e.d. en graag een steentje bijdraagt aan een veilige online wereld.

Wat kost het?

Voor organisaties zoals gemeenten, scholen en ziekenhuizen kost deelname 49 per maand exclusief BTW*. Dit wordt jaarlijks gefactureerd en je krijgt ook een offerte etc voor de juiste stempels en vinkjes. Als organisatie mag je met een paar mensen deelnemen.

“*” = als je meer dan 250 domeinen in je portfolio hebt is de prijs 5 euro hoger per 100 domeinen. Dit gaat op basis van fair use en kan worden aangepast. Uiteindelijk willen we dit verschil schrappen.

Voor gewone personen is de deelnemerschap 25 euro per maand inclusief BTW. Je kan dan geen gebruik maken van een aantal tools waar organisaties gebruik van kunnen maken, daarom betaal je ook geen BTW.

Iedere 50 deelnemers (of equivalent in bijdragen) wordt gekeken of het bedrag voor deelnemerschap kan worden verlaagd. Ons streven is een gratis deelnemerschap, maar we hebben ook kosten.

Tot slot: er is altijd een uitzondering te maken. Wanneer je de bijdrage niet kan voldoen is er altijd een uitzondering te maken. Vraag er naar, we weten hoe moeilijk het kan zijn soms.

Hoe schrijf ik me in?

Organisaties kunnen zich inschrijven via plus.basisbeveiliging.nl, daar krijg je meteen een offerte.

Persoonlijk deelnemerschap kan worden aangemeld via dit formulier.

Ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verplaatst naar een offline spreadsheet.

Wat zijn de doelen van de stichting?

De stichting is opgericht in 2016 en heeft in de statuten de volgende doelen staan:

 1. De stichting heeft ten doel de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) van informatie op het internet te verhogen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • de kwaliteit van BIV te meten;
  • het stimuleren van de ontwikkeling van middelen waarmee de kwaliteit van BIV onafhankelijk en eenvoudig is te meten;
  • het communiceren op bijeenkomsten en via (internet) media over de bevindingen en het doel van de stichting;
  • het toegankelijk maken van informatie over (het versterken van) BIV en aanverwante onderwerpen.
 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Hoe werkt de stichting?

De stichting is op zichzelf redelijk eenvoudig. Het aantal ceremoniele taken is op dit moment erg laag, maar groeit naar mate het aantal deelnemers groeit.

Als deelnemer van de stichting ga je akkoord met de huisregels, organisaties moeten daarnaast nog akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Basisbeveiliging+. Dit is wat complexer omdat dit een product is dat lijkt op wat in de markt te krijgen is. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere en vragen we BTW en werken we voor dat deel als een onderneming. Zie deze regels van de belastingdienst.

In het verschiet ligt dat de stichting nog iets complexer wordt. Wij zien nu de volgende mijlpalen in het vooruitzicht:

 • Iedere 50 deelnemers (of equivalenten in bijdragen) wordt gekeken of de deelnemersbijdrage kan worden verlaagd. De stichting moet op zichzelf staan: dat gebeurd door de bijdrage van deelnemers, maar ook door giften, sponsoring en andere duurzame bijdragen. We willen uiteraard naar gratis, en hebben ook kosten.
 • Het opzetten van een Raad van Advies om de stichting fijnmaziger te sturen.
 • Meer dan eens per jaar een officiële deelnemersvergadering.

Kan ik eerst online een kijkje nemen?

Ja, dat kan via Discord. Je komt op onze server via de volgende link: https://discord.gg/FzadeDrptx

De bijeenkomsten zijn normaal vanaf 20:00 op de dinsdagavond. Dat is dus het beste moment om te joinen.

Hiervoor heb je Discord nodig, dat is te krijgen op het volgende url: https://discord.com/