Vooraankondiging Meting Cookies

In de komende maanden wordt een nieuwe meting toegevoegd aan basisbeveiliging: cookies.

Dit gebeurt in twee fases. De eerste staat gepland op halverwege oktober en de tweede staat op eind november. In dit overzicht staat wat er wordt gemeten en wat er gaat gebeuren.

Fase 1: voorpagina, geen toestemming

Fase 1 gaat over cookies op de voorpagina van de website. Er is bij dit bezoek geen toestemming gegeven voor het plaatsen van cookies. Dat betekent dat alleen analytische en functionele cookies mogen worden geplaatst.

In deze fase ontstaat een initieel zicht op gebruik van cookies: uit welke producten ze komen zijn en waar ze voor nodig zijn. Zo weten we straks het totaal aantal cookies is, van welke partijen ze komen en voor een aantal of het verder gaat dan functioneel en/of analytisch.

We verwachten in de week van 2 oktober al een eerste set conclusies te kunnen delen, maar de publicatie van metingen per organisatie volgt iets later. Een vooraankondiging gebeurt namelijk minimaal een maand voor publicatie. Dit geeft iedereen de ruimte om nog eventuele aanpassingen door te voeren.

Fase 2: hele site met en zonder toestemming

In deze fase wordt de site bezocht tot drie niveaus diep en worden alle mogelijke cookies verzameld over verschillende pagina’s. Er wordt expliciet toestemming gegeven voor het plaatsen van alle soorten cookies.

Hierdoor ontstaat een beeld van welke diensten van derde partijen worden gebruikt op de verschillende websites. Ook wordt het duidelijk of er verschil zit tussen het wel en geen toestemming geven.

Omdat deze meting wat intenser is dan de gebruikelijke metingen van basisbeveiliging zijn er twee belangrijke kenmerken:

  1. De meting wordt minder vaak uitgevoerd. Eens in de zoveel weken.
  2. De bezoeker van de site is duidelijk herkenbaar als basisbeveiliging met een link naar de achtergronden van de meting. Hierdoor kunnen eventuele uitzonderingen worden gemaakt in firewalls. De meting vindt plaats vanaf de gebruikelijke adressen.

Bronnen en achtergronden

Deze meting wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie hierover staat binnenkort op onze website: https://internetcleanup.foundation.

Zie ook:

  • Wikipedia: algemene informatie over cookies
  • Cookie Consent Speed Run: probeer zo snel mogelijk om alle trucs heen te werken die proberen jouw toestemming te krijgen. Je mag geen fouten maken. Ons record: 2 minuten.
  • Cookie Clicker: een ander spelletje in het thema, maar wat helemaal niets met deze meting te maken heeft.