Updates Augustus 2023

Meting toegevoegd over de locatie van dienstverlening (in de EU+GDPR zone)

Er wordt gekeken waarvandaan online diensten worden verleend: van de server, e-mail server(s) en waar de inhoud van de website vandaan komt. 10% van de mailservers staat buiten de EU+GDPR zone. Het risico wordt tijdens de proefperiode als ‘laag’ ingeschat. Lees alle resultaten en achtergronden in dit artikel.

Nieuwe documentatie

Er zijn twee stukken documentatie online gezet:

 1. het Meetbeleid: achtergrondinformatie over alle metingen op één logische plaats. Hier staat wat wordt gemeten, welke impact het maximaal heeft, met welke tool dit gebeurt en waar je deze meting zelf kan doen en documentatie erover kan vinden.
 2. een handleiding: “Binnenkort op Basisbeveiliging, wat nu?” met hierin uitleg wat Basisbeveiliging is en handvatten naar alle belangrijke informatie zoals het meetbeleid, publicatiebeleid, de motivatie, de stichting en meer. Organisaties die nieuw op de kaart komen te staan sturen we ook deze link toe.

Bevindingen verrijkt met OpenCRE nummer

Waar mogelijk zijn bevindingen verrijkt met een OpenCRE nummer.

Dit nummer dient als “gateway” tot alle referenties naar alle verschillende beveiligingsstandaarden waarin deze specifieke beveiligingseis wordt genoemd of overduidelijk onderdeel van is.

Bijvoorbeeld is de toepassing van HSTS te vinden onder CRE: 036-147. Dit is onder andere verplicht volgens ASVS V14.4.5, CWE 523, CAPEC 3.9: 102, SAMM: O-EM-A, NIST SSDF : PW 5.1, AIS-06, NIST 800-53, OWASP Top 10 2021 A05 enzovoort.

Nog niet alle standaarden en raamwerken worden hierin genoemd, bijvoorbeeld NEN7510 en de bio (maar wel het achterliggende ISO27002). Omdat CRE een gemeenschappelijk project is hebben wij hoop dat er iemand ook deze standaarden daar toevoegt.

Ook zien we nog niet specifiek punten over security.txt, DNSSEC, DMARC en DKIM, maar wel oudere gangbare technische eisen. Ook hier geldt weer dat we verwachten dat de security-gemeenschap dit zal aanvullen.

Overigens is het wel leuk om te wijzen naar een bekende illustratie van de website XKCD. Alle security-raamwerken die worden vrijgegevens zijn grofweg re-hashes van andere raamwerken. OpenCRE is daar dan weer het toppunt van, met opnieuw eigen aanduidingen die veel omvatten en toch weer net niet. Dit gaat ongetwijfeld weer voor verwarring zorgen waardoor er binnenkort weer een nieuw raamwerk wordt gepresenteerd.

Verplicht plaatje als het gaat over standaarden. Bron: https://xkcd.com/927/

Vernieuwde HSTS meting

De HSTS header meting is opgefrist. Er wordt nu in de hele ketting van een bezoek gekeken of de header aanwezig is. Het bewijs van de meting is nu ook volledig in te zien, waardoor je ook alle tussenliggende doorverwijzingen kan zien en dus waar iets ontbreekt.

Wij verwachten per host waar https wordt gebruikt dat er ten minste 1x een HSTS header wordt ingezet. Daardoor wordt die host veilig(er). In het voorbeeld hieronder zie je dat dit in stap 3 niet gebeurt. Heel veel scanners kijken alleen naar stap 4, en slaan dus de controle over op stap 1, 2 en 3.

Een voorbeeld van een bezoek aan example.com:

 1. Een verzoek wordt gestuurd aan http://example.com.
  • Antwoord: doorsturen naar https://example.com. Op http antwoorden is geen HSTS header nodig.
 2. Een verzoek wordt gestuurd aan https://example.com.
  • Antwoord: doorsturen naar https://belangrijkeorganisatie.com. In dit antwoord zit een HSTS header.
 3. Een verzoek wordt gestuurd aan https://belangrijkeorganisatie.com
  • Antwoord: doorsturen naar rijksoverheid.nl. In dit antwoord zit geen HSTS header, hier ontbreekt HSTS dus in de ketting.
 4. Een verzoek wordt gestuurd aan https://rijksoverheid.nl
  • Antwoord: een webpagina. In dit antwoord zit een HSTS header.

G1 overheidscertificaat toegevoegd

Het onderliggende G1 Service certificaat wordt nu ook vertrouwd.

Bugfixes

Een van de rapporten was onleesbaar geworden, waardoor kaarten niet meer verschenen en geen nieuwe rapporten werden gemaakt. Er wordt nu rekening mee gehouden dat rapporten onleesbaar kunnen zijn. Hierdoor wordt deze fout automatisch hersteld.

Diverse kwetsbaarheden in de software die we gebruiken zijn gepatched.

Het veld voor bewijsvoering is nu vergroot tot nagenoeg oneindig. Bij sommige metingen komt nogal veel data terug. Deze is nu volledig in te zien op de site. Bijvoorbeeld bij de HSTS header meting.

Plus

Het is mogelijk zelf gebruikers aan te maken onder een account. Je kan tot 10 gebruikers aanmaken. De gebruikersnaam moet minimaal 10 karakters lang zijn (zonder speciale tekens).

Vooraankondiging nieuwe meting: locatie van dienstverlening binnen/buiten NL en EU

Onlangs hebben we een meting toegevoegd waarmee te zien is of een website op zichzelf staat, of dat bezoekers gevolgd worden door bedrijven die ook in de advertentiebusiness zitten.

We zijn deze meting aan het finetunen en afronden met een artikel hierover. Ondertussen zijn we bezig met een vervolg hierop. Dit vervolg wordt in de komende weken/maanden uitgerold en heeft alles te maken met locaties van online diensten.

Het ultieme doel is dat de online-overheid uitsluitend in de EU of Nederland opereert, behalve waar het logisch of redelijk is dat dit niet gebeurd (denk aan een KNMI meetproject in Azië). Dit is in lijn met de GDPR-wet en de bijbehorende trend om alles binnen Nederland of de EU te krijgen.

We gaan controleren op twee verschillende punten: de locatie van servers en de locatie van de inhoud van de voorpagina van websites. Hieruit halen we ip-adressen.

Deze adressen zoeken we op in een database waarin staat welk adres in welk land actief is. Deze database wordt op een complexe manier samengesteld: het is een mix van administratieve gegevens en kennis van hoe het internet op dit moment in elkaar zit. Voor de geïnteresseerden: de technische term is “ip geolocation”.

Een tipje van de sluier:

Op basis van ip-adressen en de locaties hiervan zien we dat er een klein percentage van servers buiten de EU staat. 3% van alle door ons gemeten ip adressen leidt naar de Verenigde Staten en een verwaarloosbaar percentage elders. Van de servers met een locatie anders dan US/EU zijn er een aantal legitiem en een paar ook niet. We zullen hier nog een mailtje over sturen naar de eigenaren van die servers. We hebben nog geen cijfers over  de inhoud van websites.

Eigenaar van 8% overheidsdomeinen onduidelijk (Mei 2023)

Bij 8% van de overheidsdomeinen is het niet te achterhalen of de overheid eigenaar is. Dat is te verdelen in twee categorien: er zijn 95 domeinen zonder informatie en 68 domeinen met een onjuiste eigenaar.

Juiste houderinformatie geeft vertrouwen: iemand kan hierdoor checken of de site eigendom is van de overheid. De overheid heeft nog een andere reden om eigenaar te zijn: zelf bepalen wat er met een domein gebeurt nadat een project of contract afloopt.

Dit is het overzicht van eigendom van domeinen op dit moment:

OverheidDomeinenGeen eigenaarOnjuiste eigenaarJuiste eigenaar
Gemeenten431328391
Provincies132011
Overheid154661601425
TOTAAL199095 (4.77%)68 (3.41%)1827 (91.81%)
Overzichtstabel juistheid houders van domeinen.

Houder van een domein

Iedere domeinnaam is uniek en heeft een eigenaar. De adminstratie van alle .nl domeinen zoals rijksoverheid.nl wordt bijgehouden door “Stichting Internet Domeinregistratie Nederland”: SIDN.

Om te zien wie eigenaar is van een domein kan je op de site van het SIDN de administratie doorzoeken. In het onderstaande voorbeeld zie je het zoekresultaat voor de site “rijksoverheid.nl”.

Screenshot met de houdergegevens van rijksoverheid.nl. Je kan dit zelf proberen op de site https://www.sidn.nl/nl-domeinnaam/domeinnaam-zoeken/

In het screenshot zit een highlight op de informatie uit het “houder” veld: “Rijksoverheid”, dit is de naam van de eigenaar van het domein.

De nieuwe meting op basisbeveiliging.nl controleert of de eigenaar van het domein juist is. Hieruit kunnen drie conclusies komen:

 • Geen eigenaar: het is niet te zien van wie het domein is omdat het “Houder” veld leeg is. Dit wordt beoordeeld met Oranje.
 • Onjuiste eigenaar: een tussenpartij, een persoon, een onduidelijke organisatie of een geanonimiseerde organisatie (en nog wat andere gevallen) is allemaal onjuist. Dit wordt beoordeeld met Oranje. Wij verwachten dat “Gemeente Texel” eigenaar is van “texel.nl”.
 • Juiste eigenaar: Is de registratie in te zien en behoort die tot een van de goedgekeurde organisaties? Dan wordt dat beoordeeld als Groen.

Bepaling van de meting

Het is lastig om te bepalen wie de juiste eigenaar is. Dat gebeurd dan ook voor een deel met de hand. Dit is een detail-overzicht van hoe we de juiste eigenaar vaststellen.

In deze gevallen zien wij de juiste eigenaar:

 • De houder is ongeveer hetzelfde als het domein. Bijvoorbeeld “rijksoverheid” op “rijksoverheid.nl”.
 • De houder is een overheidsorganisatie, ziekenhuis of andere aanverwante entiteit.
 • De houder is een bedrijf/organisatie en deze staat genoemd op de voorpagina van de site of onder contactgegevens. Bijvoorbeeld in het e-mail adres of bij de copyright informatie.
 • Sites met een rijksoverheidslogo mogen alleen op een naam van een overheid staan.
 • De houder bestaat uit een onbekend deel, maar ook een bekend deel zoals: “TweeToffePeren B.V. i.o. Rijkswaterstaat” op een site van Rijkswaterstaat.
 • Bij onduidelijkheden wordt altijd kort gezocht naar wie de eigenaar is. Bijvoorbeeld kan bij ICT-samenwerkingsverbanden de gebruikte naam niet direct worden herleid omdat er een “abstracte” naam wordt gebruikt waar geen van de deelnemers wordt genoemd.

In deze gevallen zien we een onjuiste eigenaar:

 • Bedrijfsnaam van een ontwikkelbedrijf, consultancybedrijf, juristenbureau of andere ontwikkelaar. “TweeToffePeren B.V.” terwijl de site zegt: Rijkswaterstaat.
 • Namen van personen.
 • Afgeschermde gegevens. Houder hoeft niet afgeschermd te zijn omdat het altijd gaat over namen van organisaties.
 • Namen van organisaties die geen of ‘generieke’ resultaten hebben in zoekmachines. Het is dus niet duidelijk van wie het is.
 • Onherleidbare informatie als “Crediteurenadministratie X-12391”.
 • Een leeg veld.
In dit voorbeeld staat dat de eigenaar onbekend is. Er staat “Privacy protected by Hostnet”. De juiste houder zou “Trimbos-Instituut” kunnen zijn, of een andere organisatie in dezelfde strekking.

Dank aan SIDN

Informatie over eigenaarschap is afkomstig uit de WHOIS database van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en wordt verwerkt en gepubliceerd met toestemming.

Je kan controleren van wie een domein is op de volgende pagina: https://www.sidn.nl/nl-domeinnaam/domeinnaam-zoeken/

Bij iedere meting wordt verwezen naar het WHOIS register van het SIDN als second opinion.