Overheid vraagt op meer dan 100 manieren toestemming voor volgcookies. Cookiebanners misleiden en 30% werkt niet

Op 20% van de onderzochte overheidsdomeinen staat een cookiebanner (394 van de 1911). Er wordt op meer dan 100 verschillende manieren om toestemming gevraagd, daarna zijn we gestopt met tellen. Per banner zijn er ook nog eens variaties in positionering, teksten, instellingen en stijl.

30% van de banners lekken ongevraagde volgcookies. Bijna alle banners zijn grafisch misleidend. 23% van de banners vereist meer handelingen om te weigeren dan te accepteren, in enkele gevallen kost weigeren 3 handelingen.

De overheid wil van de cookiebanners op eigen sites af. In veel gevallen kan dat direct. Voor het merendeel van de gevallen moet de site een alternatieve dienst of instellingen gebruiken. Video’s en statistieken zijn de voornaamste bron van ongevraagde volgcookies.

Hoe moet het wel? Er zijn meer dan 300 grotere overheidssites zonder cookiebanner of externe scripts. Deze zijn van een groot aantal opdrachtgevers van de centrale overheid. Gemeenten, provincies en waterschappen lukt dit nog niet.

Ter lering en vermaak bevat dit artikel ruim 20 voorbeelden van slechte cookiebanners op overheidssites. Van 289 van deze banners is ook een bureaubladachtergrond gemaakt en een overzicht van alle verschillende manieren om te weigeren of accepteren.

Vanaf 1 maart 2024 worden ongevraagde tracking cookies rood beoordeeld op basisbeveiliging.nl. Dit sluit aan op aankondiging van de Autoriteit Persoonsgegevens om te gaan handhaven op misleidende banners.

We zagen in november dat 4% van de voorpagina’s van overheidssites ongevraagde volgcookies plaatst. Een actueel overzicht van overheden dat illegaal volgcookies plaatst staat op het volgcookie-overzicht, hier.

Banners gelijktrekken of opruimen?

Wat moet de overheid met al deze banners? Het ultieme antwoord daarop is eenvoudig: opruimen. In de kamerbrief over cookies en online tracking van staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Adriaansens (EZK) staat:

“Wij vinden het daarom wenselijk dat er geen third-party cookies of andere tracking gebruikt wordt op overheidswebsites, ongeacht het verkrijgen van toestemming.”

Kamerbrief over cookies en online tracking, september 2023

Een van de kernwoorden in die brief is “onbespied”: een bezoeker moet dus een website van een overheid kunnen bezoeken zonder dat een derde meekijkt. Dat is een hoger doel, waarbij ook geen bronnen van derde partijen worden gebruikt. Dus geen externe opmaak en lettertypen bijvoorbeeld.

Sinds februari 2024 geeft de Autoriteit Persoonsgegevens aan hoe heldere cookiebanners eruit horen te zien. Ze geeft daarbij aan dat ze hierop gaat handhaven en kan zelfs een boete opleggen.

Waarom gebruikt de overheid deze banners?

Op overheidssites zijn er twee hoofdoorzaken voor het gebruik van cookiebanners.

De eerste groep banners is simpelweg overbodig. Op deze banners wordt aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van analytische en functionele cookies. Daarvoor is geen toestemming nodig. Deze banners kunnen per direct de prullenbak in.

Mogelijke oorzaken van deze banners zijn onbekendheid met de regels of juristen die een “slag om de arm” nemen. Vragen om toestemming geeft de indruk dat gegevens kunnen worden gedeeld: het belemmert de gebruiker en maakt de site minder betrouwbaar.

Soms is het verwarrend: het statistiekenpakket (voor analytische doeleinden) van LinkedIn plaatst óók een volgcookie voor marketingsdoeleinden. Dan is toestemming noodzakelijk.

De overige grote groep banners komt door het gemak waarmee opdrachtgevers en websitebureaus online diensten van derde partijen gebruiken. Het gaat dan om functionaliteit voor zaken als video’s, kaarten, captcha’s en statistieken. Dit werkt makkelijk en snel maar men heeft niet scherp wat de gevolgen zijn. Deze besparing in komt uiteindelijk voor rekening van de bezoeker.

Voor de meeste, zo niet alle, online diensten bestaan alternatieven. Maar toegegeven: deze zijn niet allemaal even gangbaar, bekend, goedkoop, makkelijk te vinden of eenvoudig te gebruiken. Het scherp krijgen van alle alternatieven is dan ook een van de uitdagingen bij de overheid. Daarover verderop meer.

De overheid verdient geen geld aan advertenties op haar websites. Hiervoor zijn geen cookiebanners gevonden.

Werken die banners eigenlijk wel?

Op ten minste 30% van de sites met banner werkt deze niet. Er zijn ten minste 41 soorten banners die volgcookies lekken.

Neem het populairste volgcookie is die van YouTube. Dit cookie heet VISITOR_INFO1_LIVE en is door Google als advertentiecookie gedocumenteerd.

Zonder toestemming wordt dit cookie wordt geplaatst op 228 domeinen, terwijl met toestemming het cookie op 262 domeinen wordt geplaatst. Op 34 sites is de cookiebanner effectief.

Maar van die 228 sites zonder toestemming hebben 84 een cookiebanner. Hier komt het VISITOR_INFO1_LIVE cookie dus doorheen.

Wanneer de bekende volgcookies van Facebook, Google en LinkedIn worden meegenomen stijgt het aantal sites met lekkende cookiebanners naar 94.

We hebben over langere termijn 310 overheidssites met cookiebanner gemeten. Dus op 30% van sites met een cookiebanner werkt de banner niet. Een van de populairste cookiebanners, ‘cookieSettingsOverlayToggle’ lekt op 25 sites cookies. In totaal zien we 41 soorten lekkende banners. Deze zijn te vinden in bijlage E.

Voorbeeld van de cookieSettingsOverlayToggle cookiebanner

De 1911 sites zijn tot 200 pagina’s bezocht en tot 3 lagen diep. In totaal gaat het om 310 sites waar deze meting herhaaldelijk succesvol is uitgevoerd over langere termijn. De lijst met sites en de verklaring waarom dit niet gemeten is over het totaal van 394 sites is staat in bijlage E. We zien bij het geven van toestemming op sites met banners geen enorme toename in een nieuw volgcookies, enkel een toename in bestaande volgcookies. We hebben alleen gekeken wat er in het wild gebeurt, er is geen test uitgevoerd van alle banners (met alle instellingen) op alle volgcookies.

Zijn deze banners eerlijk?

Nee. 23 van de 97 onderzochte banners vereisen meer stappen om te weigeren dan te accepteren (23%). Soms kost weigering zelfs drie handelingen, terwijl accepteren er maar één is. In 16 gevallen is weigeren onmogelijk, vaak omdat deze banners over analytische/functionele cookies gaan en dus overbodig zijn.

In de voorbeelden later in dit artikel is duidelijk te zien dat met grafisch ontwerp (dark patterns) een bezoeker makkelijker kan accepteren dan weigeren. Denk dan aan dat de acceptatieknop goed te zien is, een positieve kleur heeft en dergelijke. Nagenoeg alle banners passen dergelijke patronen toe. De autoriteit persoonsgegevens geeft aan dat dit niet mag en hoe het wel moet.

Ook op overheidssites zijn de cookiebanners dus misleidend.

# BannersWeiger stappenAccepteer stappen
331
222
2021
113
212
5311
1onmogelijk3
1onmogelijk2
12onmogelijk1
2onmogelijkonmogelijk
Stappen om te weigeren bij 97 technisch verschillende banners.

Gezocht: alternatieve diensten

Diensten van derden zijn bij de overheid de enige bron van volgcookies. In dit hoofdstuk duiken we in de stand van zaken rond de twee belangrijkste redenen voor ongevraagde volgcookies: video’s en statistieken.

De overheid is op dit moment druk op zoek naar alternatieven. Niet alleen voor diensten die volgcookies plaatsen maar voor alle diensten van derden zoals externe lettertypen.

Wij zullen daarom in kaart brengen waar third-party cookies en scripts gebruikt worden, en welke. Op basis daarvan willen we onderzoeken of we deze kunnen vervangen door (open source) alternatieven, die door de overheid zelf gehost worden, waardoor die informatie niet naar derden gaat. Dit sluit aan bij de ambities omtrent digital commons.

Kamerbrief over cookies en online tracking

Privacyvriendelijke video

Er zijn twee grote videoplatforms in gebruik op sites van de rijksoverheid. Dit zijn YouTube en Rovid. Beiden worden op afstand gevolgd door Vimeo en Kaltura.

YouTube plaatst het meest gebruikte ongevraagde volgcookie, maar levert sinds 2009 het alternatief youtube-noocookie.com voor embedding op sites. 20% van de verzoeken naar YouTube gaat via dat domein. Voor beheerders was het dus altijd al eenvoudig om privacyvriendelijk te werken, maar 80% doet dat niet.

Het andere populaire platform is Rovid. Dit is van de Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken. Dit platform plaatst geen volgcookies. Rovid wordt gebruikt op 268 sites, zoals dranquilo.nl of verbeterjehuis.nl. De speler van Rovid doet functioneel niet onder voor YouTube en heeft soms ook opties om videos te downloaden.

Maar Rovid heeft ook eigenaardigheden. De website waar de video’s vandaan komen, rovid.nl, is blanco. Er is niets te vinden over de dienst, zelfs geen rijksoverheidslogo. Er staat dus niet dat het van de overheid is, welk doel het heeft, wat het kost en wat het allemaal kan. Hierover is gemaild en dit artikel wordt nog aangevuld.

Rovid wordt alleen gebruikt voor de rijksoverheid. Andere overheden zullen dus andere alternatieven moeten zoeken. Een alternatief is dat websites zelf ook video’s kunnen aanbieden zonder gebruik te maken van een externe dienst of scripts. Voor iedere webtechnologie bestaat een groot aantal videospelers.

Alternatieven voor tracking op statistieken

Het statistiekenpakket van LinkedIn plaatst het vaakt ongewenst volgcookies. Google Analytics volgt bezoekers via externe verzoeken naar doubleclick.net wanneer het niet goed is ingericht.

De rijksoverheid kan via Dienst Publiek en Communicatie gebruik maken van een Piwik Pro installatie. Andere overheden zullen dit zelf moeten regelen, maar gelukkig is er een keur aan alternatieven. Matomo is zo’n populair alternatief. Op de website European Alternatives staan nog 30 alternatieven die voldoen aan de AVG.

Showcase slechte cookiebanners

De mensen die vroeger de interface van videorecorders ontwierpen maken tegenwoordig cookiebanners. Menig jurist, grafisch ontwerper en techneut heeft de bingokaart al snel vol met frustraties en irritaties.

Laten we kijken naar ruim 20 verschillende cookiebanners waar iets mis mee is. Deze metingen komen van november 2023. Er zijn wat sites opgeknapt of opgeruimd, maar de meeste staan er nog.

Tactisch onhandig

We beginnen bij politie.nl. Stel je wil een aangifte doen, dan is het fijn om te weten dat er nog een partij op die site zit die ogenschijnlijk geld verdient aan jouw bezoek.

Op het meldpunt integriteit van justitie en veiligheid staat het vinkje “sociale media” standaard aangevinkt. Dat is geen geruststellende gedachte wanneer je net een melding wil maken over de integriteit van een collega. Voor je het weet is je bezoek gekoppeld aan social media en krijg je hier reclames voor.

Ook een tactisch onhandige is die van investinholland.com. Waarom zou iemand investeerders willen afleiden met een vraag over cookies en tracking.

Er zijn meer sites waar vinkjes standaard aan staan. Zo ook op metropoolregioeindhoven.nl laat standaard marketing cookie aan staan.

Alles accepteren

Een kromme vorm van toestemming vragen is vinkjes tonen die uit staan. Daaronder staat dan de knop “alles accepteren”. Die knop aantikken zet dus alle vinkjes aan! De knop “Weigeren” is niet te vinden, waardoor een bezoeker moet nadenken over de andere optie.

Dat zien we bijvoorbeeld op buitenlevenvakanties.nl (ja, is rijksoverheid :))

Op geheugenvannederland.nl staat dit geheugenspelletje ook.

Ook GGD West Brabant doet dit. Met de knop “Ik stem met alles in” wordt toestemming gegeven voor de uitgevinkte opties.

De sites holland.com, nbtc.nl en zonmw.nl gebruiken dezelfde vraagstelling. Daarin wordt gesuggereerd dat “accepteren en doorgaan” de juiste keuze is. Daaronder staat in grijs een tekst waarvan een gebruiker niet kan zien dat het een link is.

Duister ontwerp

Bezoekers wordt door vormgeving verleid om in te stemmen met cookies. Dit is aan de orde van de dag en bijna alle cookiebanners maken zich hier schuldig aan.

Een voorbeeld is de site drenthe.nl. Daar kan men meteen accepteren, of men kan tijd besteden met priegelen in instellingen.

Ook groningen.nl maakt het bezoekers extra moeilijk om te weigeren. Om te weigeren moet je minstens twee stappen nemen. Namelijk eerst “voorkeuren wijzigen” en dan door het volgende doolhof de juiste vinkjes zetten.

Soms is het heel moeilijk om te vinden hoe je kan weigeren. Bijvoorbeeld op haaglandenveilig.nl is onderaan de paarse tekst een linkje te vinden om cookies in te stellen. We vinden het schrijven van het woord “Akkoord” op twee regels wel bijzonder grappig.

Contrast en kleur

Spelen met contrast kan ook zorgen voor meer gebruikers die toestemming geven. Hieronder staat het dialoog van drechtsteden.nl, waarbij de knoppen “Alle cookies weigeren” en “Voorkeuren” lijken uitgeschakeld. Mensen met verminderde visie zullen deze helemaal niet kunnen zien.

Op nidos.nl zie je geel op wit op geel. Dat is ongelofelijk lastig te lezen. Ook staat er bij toestaan een mooie groene knop en een vinkje. Dat zal dan wel de goede optie zijn.

Groen is goed. Dat zien we ook terug op de site nlw.nl.

Meertalig

Op de site van biodiversiteit worden verschillende talen door elkaar gebruikt: Accepteren als moeilijk leesbare link en een grijze knop met “No, thanks”.

Meertaligheid zien we vaker terug, zoals op hunzeenaas.nl. Daar kan je kiezen voor “alle cookies”, “Deny” en “voorkeuren”.

De site meldknop.nl, wat als doel heeft mensen te beschermen, heeft een uitvoerige en meertalige cookiebanner. Hier zijn de keuzes: “all cookies”, “weigeren” en “view preferences”.

Weigeren onmogelijk, an offer you can’t refuse

Diverse sites maken het onmogelijk om te weigeren, zelfs als het gaat om marketingscookies. Maar dat mag toch niet? Of wacht… er staat een link onderaan in de tekst die volledig wegvalt. We zien dit o.a. op de site van veva.nl.

Op risse.nl wordt aangegeven: kom je hier, dan stem je in met hun “cookie beleid” (sic). Er zijn meerdere van dit soort sites, zoals crimediggers.nl.

Nog wat aparte

Rotterdammers blijven Rotterdammers. Dat zie je ook in de vraagstelling en antwoorden op ggdrotterdamrijnmond.nl. Direct accepteren? Ja of Nee. Eigenlijk best duidelijk, en misschien wel de duidelijkste in deze reeks.

Maar gelukkig kan het ook onduidelijker, zoals op de site concernvoorwerk.nl. Hier is het mogelijk om te kiezen uit “Akkoord”, “x” en “x”. Wat doen die “x” knoppen precies?

Drie handelingen nodig om uit te schakelen

Tot slot nog een van onze favoriete sites: vng-international.nl. Dit is een favoriet van basisbeveiliging omdat dit domein zorgt dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een van de slechtst beveiligde organisaties is op de gemeentekaart. De cookiebanner op deze site is dubbel gemeen: een bezoeker moet naar het slechter vormgegeven “settings” en daar moet het vinkje marketingscookies eerst worden uitgezet. Daarna moet alsnog op “Accept” worden geklikt wat natuurlijk verwaarend is.

Tot slot: hoe moet het dan wel?

Hier ligt een hele grote valkuil: aangeven hoe goede cookiebanners er uitzien. Dat zou betekenen dat het gebruik van deze banners en de tracking erachter wenselijk is. Wij lopen daarom met een grote boog om deze valkuil heen.

Ook het gebruik van scripts van derde partijen is niet wenselijk. De enige externe partij waar iets van mag worden opgevraagd is een andere site van dezelfde organisatie of de overheid.

Er zijn 335 overheidssites van maar dan 20 pagina’s die voldoen aan deze eisen. Het kan dus wel! Opvallend is dat het vele verschillende opdrachtgevers zijn die het is gelukt. Deze meting is uitgevoerd tot 200 pagina’s en maximaal 3 lagen diep per domein.

Helaas lukt het alleen de centrale overheid om aan deze eisen te voldoen. Gemeenten, provincies en waterschappen blijven achter door vaak dezelfde externe diensten.

EigenaarWebsitePagina’s
Dienst Publiek en Communicatie (DPC)government.nl202
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)dienstterugkeerenvertrek.nl201
Infrastructuur en Waterstaat (IenW)agendaijsselmeergebied2050.nl183
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)prognosemodelzw.nl182
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)nederlandse-sportraad.nl181
Rijkswaterstaatmagazinesrijkswaterstaat.nl175
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedcultureelerfgoed.nl172
Onderwijs, Cultuur en Wetenschaptelmeemettaal.nl165
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)farmatec.nl159
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)dji.nl154
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)regelhulp.nl144
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)monitorlangdurigezorg.nl142
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)competentnl.nl139
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)bigregister.nl136
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)oecdguidelines.nl136
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitanimalfreeinnovationtpi.nl135
 Logiuskoopoverheid.nl135
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)tuchtcollege-gezondheidszorg.nl133
Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD)algemenebestuursdienst.nl132
Onderwijs, Cultuur en Wetenschapnieuwsbrievenminocw.nl128

Bijlage A: Bureaubladachtergrond cookietoestemming

Onderstaande afbeelding is op 4K te downloaden. Deze bevat 289 verschillende cookie vraagstellingen vanuit verschillende vormgevingen en technieken. Klik op de afbeelding om deze te downloaden.

Bijlage B: Collage smaakjes cookiebanners

Een van de meest toegepaste cookiebanners lekt op 25 sites volgcookies. Deze heet “cookieSettingsOverlayToggle”. Het leuke van deze banner is dat beheerders een eigen kleurtje kunnen instellen. Wij sparen ze allemaal!

Bijlage C: Toestemming of Weigeren

Bezoekers kunnen op 51 verschillende manieren accepteren: Aanvaarden, Accept, Accept All, Accept Cookies, Accepteer, Accepteer Al Onze Cookies, Accepteer Alle Cookies, Accepteer Alles, Accepteer Cookies, Accepteren, Accepteren En Doorgaan, Akkoord, Akkoord Met Cookies Van Derden, Akkoord Met Functionele Én Marketing Cookies, All Cookies, Alle Cookies, Alle Cookies Accepteren, Alle Cookies Toestaan, Alle Toestaan, Alles Aanvaarden, Alles Accepteren, Alles Toestaan, Allow All, Cookies Accepteren, Cookies Toestaan, Geen Probleem, I Agree, Ik Accepteer Alle Cookies, Ik Begrijp Het, Ik Ga Akkoord, Ik Snap Het, Ik Stem Met Alles In, Ja, “Ja, Dat Is Prima”, “Ja, Ik Accepteer”, “Ja, Ik Accepteer Cookies”, “Ja, Ik Accepteer Deze Cookies”, Keuze Opslaan, Ok, Opslaan, Prima, Prima, Ik Sta Dit Toe, Prima!, Sluit, Sluiten, Sta Cookies Toe, Toestaan, Verberg Deze Melding, Verbergen, Voorkeur Opslaan, Yes, I Accept Cookies From This Website

Ook kunnen ze op 50 manieren weigeren: Afwijzen, Akkoord Met Enkel Functionele Cookies, Alle Cookies Weigeren, Alle Weigeren, Alleen Anonieme Cookies, Alleen De Functionele Cookies, Alleen Functionele Cookies, Alleen Noodzakelijk, Alleen Noodzakelijke Cookies, Alleen Noodzakelijke En Analytische Cookies, Alles Afwijzen, Alles Weigeren, Cookie Instellingen Aanpassen, Cookies Niet Toestaan, Cookies Weigeren, Deny, Enkel Noodzakelijke, Enkel Noodzakelijke Cookies, Ik Ga Niet Akkoord, Ik Stem In Met Selectie, Liever Niet, Minimale Cookies, Nee, “Nee Bedankt”, “Nee, Bedankt”, “Nee, Bedankt.”, “Nee, Dank Je”, “Nee, Ik Accepteer Deze Cookies Niet”, “Nee, Ik Accepteer Geen Cookies”, “Nee, Ik Accepteer Niet”, “Nee, Liever Niet”, “Nee, Weiger Cookies”, Niet Accepteren, Niet Akkoord, Niet Nu, No, No, I Do Not Accept Cookies From This Website, No, Thanks, Ok, Opslaan, Opslaan En Sluiten, Reject All, Save, Weiger, Weiger Cookies, Weigeren, X, Zelf Instellen, Zet Cookies Uit

Bijlage D: Tabel met verschillende keuzes

De 154 combinaties met antwoorden kwamen we tegen tijdens het onderzoek.

AccepterenWeigerenOverig
AanvaardenWeigeren
Accept

Accept allSaveIndividual Privacy Preferences
Accept allReject allCustomize
Accept All
Customize
Accept Cookies
Cookie Settings
Accept cookies
Settings
AccepteerWeigerPrivacybeleid
AccepteerWeiger
Accepteer

Accepteer
Meer weten…
Accepteer
Cookies aanpassen
Accepteer
instellingen
Accepteer
Meer informatie
Accepteer al onze cookiesAlleen de functionele cookies
Accepteer alle cookiesNiet accepterenAanpassen
Accepteer alle cookiesAlleen noodzakelijke en analytische cookies
Accepteer alle cookies
Zelf instellen
Accepteer alle cookies
Cookie instellingen
Accepteer allesAlleen noodzakelijkBekijk instellingen
Accepteer allesAlles afwijzenAanpassen
Accepteer allesok
Accepteer alles
Opslaan
Accepteer cookiesCookie-instellingen aanpassen
ACCEPTEER COOKIESWEIGER COOKIESMeer informatie
Accepteer cookiesWeiger cookies
Accepteer cookies

Accepteer cookies
Cookie-instellingen aanpassen
Accepteer Cookies
Privacy statement
Accepteer cookies
Meer instellingen
AccepterenWeigeren
AccepterenWeigerenPrivacyverklaring
AccepterenWeigerenCookie instellingen
AccepterenWeigerenBekijk voorkeuren
AccepterenNo, thanks
AccepterenNee, bedankt
AccepterenNee, bedanktMeer informatie
AccepterenWeigerBekijk voorkeuren
AccepterenNee, dank je
AccepterenNee, bedankt.
AccepterenNiet accepteren
AccepterenMinimale cookies
AccepterenZelf instellen
AccepterenAfwijzen
AccepterenEnkel noodzakelijke cookies
accepteren
Zelf instellen
Accepteren
Verbergen
Accepteren
Individuele cookie voorkeuren
Accepteren
Instellingen
Accepteren
Cookie instellingen
Accepteren

Accepteren
Meer informatie
Accepteren
Privacybeleid
Accepteren en doorgaanAlle cookies weigerenVoorkeuren opslaan
Accepteren en doorgaanOpslaan en sluiten
Accepteren en doorgaan
Zelf instellen
Accepteren en doorgaan
Opslaan en sluiten
Akkoordxx
AkkoordWeigeren
AkkoordLiever niet
Akkoord
Meer weten?
Akkoord

Akkoord
Cookie instellingen
Akkoord
Info / uitzetten
Akkoord
Meer informatie
Akkoord
Pas je cookie voorkeuren aan
Akkoord
Instellingen
Akkoord
Voorkeuren
Akkoord
Wijzigen
Akkoord met cookies van derdenAlleen functionele cookies
Akkoord met functionele én marketing cookiesAkkoord met enkel functionele cookies
All cookiesWeigerenView preferences
Alle cookiesDenyVoorkeuren
Alle cookies
Zelf instellen
Alle cookies accepterenAlle cookies weigerenVoorkeuren
Alle cookies accepteren
Cookie instellingen aanpassen
Alle cookies toestaanZelf instellen
Alle cookies toestaanAlleen anonieme cookies
Alle cookies toestaanAlleen noodzakelijke cookiesDetails tonen
Alle cookies toestaan
Details tonen
Alle cookies toestaan
Voorkeuren
Alle toestaanAlle weigerenInstellingen
Alle toestaanEnkel noodzakelijkeCookie-instellingen
Alles aanvaardenAlles weigeren
Alles accepterenAlles afwijzenInstellingen
Alles accepterenAlleen noodzakelijkCookie-instellingen
Alles accepterenAlles weigerenInstellingen
Alles accepterenOpslaanOpslaan
Alles accepteren
Instellingen
Alles accepteren
Aangepast
Alles accepteren
Voorkeuren wijzigen
Alles toestaanWeigerenAanpassen
Alles toestaanWeigerenSelectie toestaan
Alles toestaanWeigerenInstellingen
Alles toestaan
Voorkeuren
Allow allDenyAllow selection
Cookies accepteren

Cookies toestaanCookies weigeren
Cookies toestaanCookies weigerenPrivacy en cookies
Cookies toestaanCookies weigerenInformatie over cookies
Cookies toestaanCookies niet toestaan
Cookies toestaanCookies niet toestaanMeer informatie over de cookiewet
Cookies toestaanAlleen noodzakelijke cookies
Cookies toestaan
Cookies weigeren
Cookies toestaan

Geen probleemNiet nu
I Agree
Privacy Preferences
Ik accepteer alle cookies
Ik wil mijn cookies handmatig instellen
Ik accepteer alle cookies
Meer informatie over cookies
Ik begrijp het
Instellingen
Ik begrijp het
Meer informatie
Ik begrijp het
Cookieverklaring
Ik ga akkoordZet cookies uitCookie instellingen
Ik ga akkoordIk ga niet akkoord
Ik ga akkoordNee, weiger cookies
Ik ga akkoord

Ik ga akkoord
Instellingen
Ik ga akkoord
Wijzig voorkeuren
Ik snap het

Ik snap het
Instellingen
Ik stem met alles inIk stem in met selectie
Ik stem met alles in
Zelf instellen
JaNee
Ja, dat is prima
Nee, zelf instellen
Ja, ik accepteerNee, ik accepteer niet
Ja, ik accepteer cookiesNee, ik accepteer geen cookiesIk wil eerst meer weten…
Ja, ik accepteer deze cookiesNee, ik accepteer deze cookies niet
Ja, ik accepteer deze cookiesNee, ik accepteer deze cookies nietInformatie over cookies
Ja, ik accepteer deze cookiesCookies weigeren
Keuze opslaan

OKNiet akkoordDetails tonen
OkNoPrivacy policy
Ok

OK
Learn more
Opslaan

Opslaan
Details
PrimaNee bedankt
Prima, ik sta dit toeNee, liever niet
Prima!Liever niet
Sluit

Sluiten

Sta cookies toe
Instellingen
ToestaanWeigeren
ToestaanWeigerenLees meer
ToestaanAfwijzen
TOESTAAN
INSTELLINGEN
Verberg deze melding

Verbergen
Meer info
Voorkeur opslaan
Privacy statement
Yes, i accept cookies from this websiteNo, I do not accept cookies from this website


X


Verberg deze melding


Wijzig hier jouw cookie-instellingen


Voorkeur wijzigen

Bijlage E: Plaatsing VISITOR_INFO1_LIVE cookie

Dit is het YouTube tracking cookie, gedocumenteerd op de site van google.

Plaatsing volgcookie op sites met toestemming

262x: 2todrive.nl, a1oost.nl, a16rotterdam.nl, a27a12ringutrecht.nl, a27houtenhooipolder.nl, a28a1knooppunthoevelaken.nl, aaenhunze.nl, aanmelder.nl, acceleratethechange.nl, actieleernetwerk.nl, afm.nl, agv.nl, albrandswaard.nl, alescon.nl, alkmaarder-enuitgeestermeer.nl, alleenjijbepaalt.nl, allesoversport.nl, almere.nl, amfors.nl, aorta-lsp.nl, aorta-zorg.nl, apeldoorn.nl, avalex.nl, baanbrekers.org, basismonitoringwadden.nl, bdmuseum.nl, bereikbaarheidvooriedereen.nl, bewegwijzeringsdienst.nl, biodiversity-chm.nl, blankenburgverbinding.nl, bofeb.nl, bs-ob.nl, bsr.nl, buitenplaatselswout.nl, buren.nl, bussum.nl, caop.nl, cbi.eu, coastguard.nl, congresbureau.nl, cultuurparticipatie.nl, cvdm.nl, cvdnederland.nl, dcmr.nl, deafsluitdijk.nl, debetho.nl, defensietalenten.nl, denbosch.nl, derdekamer.nl, diamant-groep.nl, dienstgezondheidjeugd.nl, dmi-ecosysteem.nl, dnb.nl, doemeemetmdt.nl, dommel.nl, drechterland.nl, drechtwerk.nl, drenthe.nl, dronten.nl, duurzaamdoor.nl, duurzaamgww.nl, duurzaamheidsroutea35.nl, ecal.nu, eerstekamer.nl, eindhoven.nl, emco-groep.nl, energieoprijksgrond.nl, enterpriseeuropenetwork.nl, ertms.nl, etten-leur.nl, eumetcal.eu, euphix.org, examenblad.nl, expertisecentrumlyme.nl, farmingthefuture.nl, flevoland.nl, flitspanel.nl, gbtwente.nl, gddiergezondheid.nl, geestmerambacht.nl, gelderland.nl, gemeentebest.nl, gemeentestein.nl, gemeentesudwestfryslan.nl, gezondeschool.nl, ggddrenthe.nl, ggdhollandsnoorden.nl, ggdrotterdamrijnmond.nl, ggdzl.nl, ggdzw.nl, globio.info, gooisemeren.nl, greendeals.nl, grondstoffenscanner.nl, halt.nl, hdsr.nl, hellendoorn.nl, helmond.nl, hetcak.nl, hhdelfland.nl, hofvantwente.nl, holland.com, huisvanhilde.nl, hvcgroep.nl, i-sociaaldomein.nl, ifv.nl, ikbennieuwegein.nl, inovergang.nl, internationalstudy.nl, isob.net, iw4.nl, jaarverslagrechtspraak.nl, kamerindeklas.nl, kansspelautoriteit.nl, kb.nl, kbvg.nl, kennisnetwerkspv.nl, knaw.nl, knmi.nl, kredietbanklimburg.nl, kustwacht.nl, kustwachtnederland.nl, laarbeek.nl, lbio.nl, lcms.nl, lochem.nl, lokale-democratie.nl, loodswezen.nl, maatwerkmultiproblematiek.nl, makingvitalityreality.nl, markermeerijmeer.nl, matra-south.nl, metropoolregioeindhoven.nl, minderwegwerpplastic.nl, mirta2deilvught.nl, mondriaanfonds.nl, monozakelijk.nl, montferland.info, monumenten.nl, move-rdh.nl, muiden.nl, naarden.nl, nak.nl, nationaalsportakkoord.nl, natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl, nbso-texas.com, nederweert.nl, nieuwkoop.nl, nieuwsienw.nl, nipv.nl, nl-alerttijdlijn.nl, nlwgroep.nl, nsp-toekomstglb.nl, odbn.nl, odijmond.nl, odmh.nl, odwh.nl, odzob.nl, ofgv.nl, omgevingsdiensthaaglanden.nl, omwb.nl, ondermijningapp.nl, orangecorners.com, overheid.nl, ozhz.nl, parklingezegen.nl, partnersvoorwater.nl, pdok.nl, perined.nl, platformduurzamehuisvesting.nl, politie.nl, politieorkest.nl, politiesport.nl, portofmoerdijk.nl, prismabedrijvenpark.nl, provincie-utrecht.nl, purmerend.nl, raadvoorrechtsbijstand.org, ravbrabantmwn.nl, rbbgroep.nl, rdw.nl, rechtwijzer.nl, recreatieschaprottemeren.nl, recreatieschapvoorneputten.nl, recreatieschapwestfriesland.nl, regionaalarchiefrivierenland.nl, regiorivierenland.nl, regiostedendriehoek.nl, rhcvechtenvenen.nl, rijkswegennoord.nl, risse.nl, rudzuidlimburg.nl, rwsnatura2000.nl, sbr-wonen.nl, schielandendekrimpenerwaard.nl, schonerivieren.org, schoolleidersregistervo.nl, snn.nl, sportakkoord.nl, staatsbosbeheer.nl, stadsbankoostnederland.nl, staten-generaal.nl, stedebroec.nl, steenwijkerland.nl, stichtsevecht.nl, streekarchiefvp.nl, striping.nl, stroomopwaarts.nl, sudwestfryslan.nl, svdj.nl, swb.nl, talentisbelangrijker.nl, terneuzen.nl, teylingen.nl, tno.nl, topsectorenergie.nl, tradewithnl.nl, usar.nl, uwkindenseks.nl, valkenburg.nl, vallei-veluwe.nl, varendoejesamen.nl, veiligheidsberaad.nl, veldhoven.nl, verbredinga27a1.nl, verduurzamingindustrie.nl, vervoerregio.nl, vfpf.nl, vng.nl, vnsc.eu, volgjezorg.nl, vraaghetdepolitie.nl, vredespaleis.nl, vzvz.nl, waddenzee.nl, waterasleverage.org, waterschaplimburg.nl, wdodelta.nl, weekvandeintegriteitrijk.nl, weerbaar-bestuur.nl, weerbaarbestuur.nl, weerbaredigitaleoverheid.nl, werkenbijdefensie.nl, werkenbijderdw.nl, werkenbijdesvb.nl, werkenbijhetom.nl, werksaamwf.nl, werkzaakrivierenland.nl, westerwolde.nl, wezo.nl, wlo2015.nl, wmowerkplaatsen.nl, workinnl.nl, wrij.nl, wsd-groep.nl, wshd.nl, wvs.nl, zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl, zoeterwoude.nl, zonmw-jeugdmagazines.nl, zorgpact.nl, zuiderzeeland.nl

Plaatsing volgcookie op sites zonder toestemming

228x: 2todrive.nl, a1oost.nl, a16rotterdam.nl, a27a12ringutrecht.nl, a27houtenhooipolder.nl, a28a1knooppunthoevelaken.nl, aaenhunze.nl, aanmelder.nl, acceleratethechange.nl, actieleernetwerk.nl, agv.nl, albrandswaard.nl, alescon.nl, alkmaarder-enuitgeestermeer.nl, alleenjijbepaalt.nl, allesoversport.nl, almere.nl, amfors.nl, aorta-lsp.nl, aorta-zorg.nl, apeldoorn.nl, avalex.nl, baanbrekers.org, bdmuseum.nl, bereikbaarheidvooriedereen.nl, bewegwijzeringsdienst.nl, bidbook.eu, biodiversiteit.nl, biodiversity-chm.nl, blankenburgverbinding.nl, bofeb.nl, bs-ob.nl, bsgw.nl, bsr.nl, buitenplaatselswout.nl, buren.nl, bussum.nl, caop.nl, cbi.eu, coastguard.nl, concernvoorwerk.nl, cvdm.nl, cvdnederland.nl, deafsluitdijk.nl, debetho.nl, defensietalenten.nl, denbosch.nl, derdekamer.nl, diamant-groep.nl, dmi-ecosysteem.nl, dnb.nl, doemeemetmdt.nl, dommel.nl, drechterland.nl, drechtwerk.nl, dronten.nl, duurzaamgww.nl, duurzaamheidsroutea35.nl, ecal.nu, eerstekamer.nl, eindhoven.nl, energieoprijksgrond.nl, enterpriseeuropenetwork.nl, ertms.nl, etten-leur.nl, eumetcal.eu, euphix.org, examenblad.nl, expertisecentrumlyme.nl, farmingthefuture.nl, flevoland.nl, gbtwente.nl, gddiergezondheid.nl, geestmerambacht.nl, gelderland.nl, gemeentebest.nl, gemeentestein.nl, gezondeschool.nl, ggdhollandsnoorden.nl, ggdrotterdamrijnmond.nl, ggdzl.nl, ggdzw.nl, globio.info, gooisemeren.nl, greendeals.nl, grondstoffenscanner.nl, halt.nl, hellendoorn.nl, helmond.nl, hhnk.nl, hofvantwente.nl, hvcgroep.nl, ikbennieuwegein.nl, inovergang.nl, internationalstudy.nl, isob.net, iw4.nl, jaarverslagrechtspraak.nl, kamerindeklas.nl, kansspelautoriteit.nl, kb.nl, kbvg.nl, kennisnetwerkspv.nl, knaw.nl, knmi.nl, kredietbanklimburg.nl, kustwacht.nl, kustwachtnederland.nl, laarbeek.nl, lbio.nl, lcms.nl, lochem.nl, lokale-democratie.nl, loodswezen.nl, maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl, maatwerkmultiproblematiek.nl, makingvitalityreality.nl, markermeerijmeer.nl, matra-south.nl, metropoolregioeindhoven.nl, minderwegwerpplastic.nl, mirta2deilvught.nl, mondriaanfonds.nl, monozakelijk.nl, montferland.info, move-rdh.nl, muiden.nl, nak.nl, natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl, nbso-texas.com, nederweert.nl, nieuwkoop.nl, nieuwsienw.nl, nl-alerttijdlijn.nl, nlwgroep.nl, nsp-toekomstglb.nl, odwh.nl, oisterwijk.nl, omgevingsdiensthaaglanden.nl, ondermijningapp.nl, orangecorners.com, overheid.nl, overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl, ozhz.nl, parklingezegen.nl, parkstad-limburg.nl, partnersvoorwater.nl, pdok.nl, perined.nl, pijnacker-nootdorp.nl, platformduurzamehuisvesting.nl, platformwow.nl, politieorkest.nl, politiesport.nl, portofmoerdijk.nl, prismabedrijvenpark.nl, ravbrabantmwn.nl, rbbgroep.nl, rdw.nl, recreatieschaprottemeren.nl, recreatieschapvoorneputten.nl, recreatieschapwestfriesland.nl, regionaalarchiefrivierenland.nl, regiorivierenland.nl, regiostedendriehoek.nl, rhcvechtenvenen.nl, rijkswegennoord.nl, risse.nl, rudzuidlimburg.nl, rwsnatura2000.nl, sbr-wonen.nl, schonerivieren.org, schoolleidersregistervo.nl, snn.nl, sportakkoord.nl, staatsbosbeheer.nl, stadsbankoostnederland.nl, staten-generaal.nl, stedebroec.nl, steenwijkerland.nl, stichtsevecht.nl, streekarchiefvp.nl, swb.nl, talentisbelangrijker.nl, terneuzen.nl, teylingen.nl, tno.nl, topsectorenergie.nl, tradewithnl.nl, usar.nl, uwkindenseks.nl, varendoejesamen.nl, veiligheidsberaad.nl, veldhoven.nl, verbredinga27a1.nl, verduurzamingindustrie.nl, vervoerregio.nl, vfpf.nl, vng.nl, vnsc.eu, volgjezorg.nl, vraaghetdepolitie.nl, vredespaleis.nl, vzvz.nl, wdodelta.nl, weekvandeintegriteitrijk.nl, weerbaarbestuur.nl, weerbaredigitaleoverheid.nl, werkenbijdefensie.nl, werkenbijdekustwacht.nl, werkenbijderdw.nl, werkenbijdesvb.nl, werkenbijhetom.nl, werksaamwf.nl, werkzaakrivierenland.nl, westerwolde.nl, wezo.nl, wlo2015.nl, wmowerkplaatsen.nl, workinnl.nl, wrij.nl, wsd-groep.nl, wshd.nl, wvs.nl, zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl, zoeterwoude.nl, zonmw-jeugdmagazines.nl, zuiderzeeland.nl

Sites met cookiebanners

Er is in totaal op 310 sites succesvol automatisch het cookiebanner gedetecteerd en geaccepteerd. In totaal zijn er 394 sites met een banner maar deze zijn niet allemaal succesvol geautomatiseerd (automatisch toestemming geven of weigeren).

Dit gebrek aan automatisering heeft een veelheid aan oorzaken, maar is vooral toe te schrijven aan broosheid en lastige detecteerbaarheid van de banner. Het is zeldzaam dat een cookiebanner eenvoudig geautomatiseerd kan worden. Enkele voorbeelden:

Sommige banners heten technisch hetzelfde, bijvoorbeeld: “consent_banner” maar hebben knoppen die anders zijn vertaald. Als de software dan zoekt naar “Accepteren” terwijl er “accepteren en doorgaan” staat, gaat toestemming geven niet lukken. Het is veel werk om per site en per banner te zien of de vertaling weer ander is.

Een andere reden is dat het detecteren van de banner kan afhangen van de layout. In sommige gevallen is de layout van de site niet stabiel. Deze krijgt per bezoek of per maand andere interne technische namen. Dan heet iets niet “consent_banner” maar “consent_banner_8eh1oi2ue” of zijn er helemaal geen namen waardoor een verschuiving al e.e.a. kan breken.

Voor het visitor_info1_live cookie wordt er dus op 310 domeinen van de 394 met banner gekeken.

310x: 2todrive.nl, a1oost.nl, a16rotterdam.nl, a27a12ringutrecht.nl, a27houtenhooipolder.nl, a28a1knooppunthoevelaken.nl, a29roadworks.nl, aaenhunze.nl, aaenmaas.nl, aanmelder.nl, aardgasvrijewijken.nl, afeer.nl, afm.nl, afvalcirculair.nl, agendalaadinfrastructuur.nl, agendastad.nl, agendavoorhetwaddengebied2050.nl, alblasserdam.nl, albrandswaard.nl, alkmaar.nl, allesoversport.nl, baanbrekers.org, banenlijn-politie.nl, barendrecht.nl, basismonitoringwadden.nl, bdmuseum.nl, belastingenbollenstreek.nl, beleefdenationaleparken.nl, binnl.nl, bio-enerco.com, biodiversity-chm.nl, biogrondstoffen.com, blankenburgverbinding.nl, boa-expertisecentrum.nl, bodemplus.nl, bodemrichtlijn.nl, bodemvizier.nl, bouwbesluit.com, bouwplaatsirm.nl, bovi2050.nl, brzoplus.nl, bs-ob.nl, buitenplaatselswout.nl, c2000.nl, caop.nl, chemischestoffengoedgeregeld.nl, circulairambachtscentrum.nl, circularfestivals.nl, concernvoorwerk.nl, congresbureau.nl, cultuurparticipatie.nl, cybersecurityalliantie.nl, datahuiswadden.nl, dcmr.nl, deafsluitdijk.nl, defensietalenten.nl, defriesemeren.nl, defryskemarren.nl, denationaleomgevingsvisie.nl, denbosch.nl, denhaag.nl, derondevenen.nl, dienstdommelvallei.nl, dienstgezondheidjeugd.nl, dommel.nl, doortrappen.nl, drechterland.nl, drenthe.nl, dronten.nl, duo-onderwijsonderzoek.nl, duurzaamgww.nl, duurzaamheidsroutea35.nl, eemnes.nl, efsca.org, elburg.nl, emaddc.com, energielabelvoorwoningen.nl, energieoprijksgrond.nl, enkhuizen.nl, ertms.nl, eucaris.net, expertisecentrumwarmte.nl, filmfonds.nl, flevoland.nl, gbtwente.nl, geertruidenberg.nl, gemeenteberkelland.nl, gemeentehw.nl, gemeentelijkeombudsman.nl, gemeentesluis.nl, gemeentesudwestfryslan.nl, ggddrenthe.nl, ggdhollandsnoorden.nl, ggdnog.nl, ggdrotterdamrijnmond.nl, ggdzeeland.nl, ggdzw.nl, goirle.nl, groenalliantiemiddenholland.nl, groningen.nl, halt.nl, hardinxveld-giessendam.nl, hcaict.nl, hdsr.nl, helpdeskwater.nl, hetcak.nl, hhdelfland.nl, hilvarenbeek.nl, hofvantwente.nl, holland.com, hollands-hout.nl, hollandskroon.nl, hoorn.nl, hulpmiddelenwijzer.nl, hunzeenaas.nl, hvcgroep.nl, i-sociaaldomein.nl, ifv.nl, ijmondwerkt.com, ijsselstein.nl, ikbennieuwegein.nl, incidentmanagement.nl, inhuurdeskpolitie.nl, innova58.nl, inovergang.nl, isdbollenstreek.nl, kcbr.nl, kempischbedrijvenpark.com, kenniscentrum-oo.nl, kennisknooppuntparticipatie.nl, lansingerland.nl, laren.nl, lavsinfo.nl, lcms.nl, lcnk.nl, leek.nl, leeuwarden.nl, lelystad.nl, lerenenwerken.nl, leudal.nl, limburg.nl, lma.nl, locov.nl, lokale-democratie.nl, loodswezen.nl, loonopzand.nl, maatwerkmultiproblematiek.nl, markermeerijmeer.nl, meierijstad.nl, meldknop.nl, metropoolregioeindhoven.nl, middendrenthe.nl, mijnkombijdepolitie.nl, mirta2deilvught.nl, mirta20nieuwerkerkgouda.nl, mkdoorn.nl, mobilityhappiness.nl, moerdijk.nl, monozakelijk.nl, montfoort.nl, move-rdh.nl, n3werkzaamheden.nl, n35wijthmennijverdal.nl, naktuinbouw.com, nas-adaptatietool.nl, nationaalmilieuprogramma.nl, nationaalprogrammalokalewarmtetransitie.nl, nationaalsportakkoord.nl, nationaalwaterstofprogramma.nl, nationaleparkenbureau.nl, natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl, nederbetuwe.nl, nedmextrade.com, nieuwreijerwaard.eu, nieuwsbzk.nl, nieuwsienw.nl, nipv.nl, nissewaard.nl, niwo.nl, nlog.nl, noordwijk.nl, noordwijkerhout.nl, nplw.nl, nuenen.nl, nunietzwanger.nl, odachterhoek.nl, odbn.nl, oddevallei.nl, odijmond.nl, odmh.nl, odregioarnhem.nl, odregionijmegen.nl, odrivierenland.nl, odru.nl, odzob.nl, ofgv.nl, omgevingswijzer.org, ommen.nl, omwb.nl, on2013.nl, ondermijningapp.nl, orioniswalcheren.nl, oudewater.nl, overbetuwe.nl, papendrecht.nl, parkhitland.nl, perined.nl, personeelsvoorzieningpolitie.nl, pijnacker-nootdorp.nl, platformafvalcirculair.nl, platformduurzamehuisvesting.nl, platformparticipatie.nl, politie.nl, politiecn.com, politievacatures.nl, portofmoerdijk.nl, prismabedrijvenpark.nl, provincie-utrecht.nl, raadvoorrechtsbijstand.org, ravbrabantmwn.nl, rechtwijzer.nl, recreatieschaprottemeren.nl, recreatieschapvoorneputten.nl, regioburgemeesters.nl, regiogv.nl, regiorivierenland.nl, regiostedendriehoek.nl, ridderkerk.nl, rijkscampusonline.nl, rijkswaterstaatdata.nl, rijssen-holten.nl, risse.nl, rozendaal.nl, rudnhn.nl, rudzuidlimburg.nl, ruimtelijkeadaptatie.nl, rwscirculair.nl, rwsleefomgeving.nl, rwsnatura2000.nl, s-bb.nl, sabewazeeland.nl, safe-by-design-nl.nl, samenvoordeklant.nl, samenwerkenaanriviernatuur.nl, schakeldagen.nl, schielandendekrimpenerwaard.nl, schijndel.nl, schonerivieren.org, schoolleidersregistervo.nl, schuldenwijzer.nl, sed-organisatie.nl, sint-oedenrode.nl, slimwatermanagement.nl, smallingerland.nl, snn.nl, sociaalfondsminienw.nl, someren.nl, sonenbreugel.nl, sportakkoord.nl, staatsbosbeheer.nl, stedebroec.nl, stembureauinstructie.nl, stichtingrpo.nl, stichtsevecht.nl, stimuleringsfonds.nl, stimva.nl, strakszwangerworden.nl, striping.nl, stroomopwaarts.nl, sudwestfryslan.nl, svdj.nl, talentisbelangrijker.nl, texel.nl, tno.nl, topcorridors.com, trimbos.nl, uiterwaarde.nl, url, vacaturespolitie.nl, vallei-veluwe.nl, varendoejesamen.nl, veghel.nl, verduurzamingindustrie.nl, verkeersveiligheidscampagnes.nl, via15.nl, vnsc.eu, voorst.nl, vredespaleis.nl, waardigheidentrots.nl, waddenfonds.nl, waddenzee.nl, waddinxveen.nl, waterschaplimburg.nl, weert.nl, werkenbijbarorganisatie.nl, werkenbijdefensie.nl, werkenbijnidos.nl, werkenbijuwvinit.nl, werksaamwf.nl, werkzaakrivierenland.nl, west-brabant.eu, wezo.nl, windopzee.nl, workinnl.nl, wrij.nl, wvs.nl, zetookdeknopom.nl, zichtopnl.nl, zuiderzeeland.nl, zundert.nl

Plaatsing ongevraagde volgcookies op sites MET cookiebanner en expliciet zonder toestemming

84x: 2todrive.nl, a1oost.nl, a16rotterdam.nl, a27a12ringutrecht.nl, a27houtenhooipolder.nl, a28a1knooppunthoevelaken.nl, aaenhunze.nl, aanmelder.nl, albrandswaard.nl, allesoversport.nl, baanbrekers.org, bdmuseum.nl, biodiversity-chm.nl, blankenburgverbinding.nl, bs-ob.nl, buitenplaatselswout.nl, caop.nl, concernvoorwerk.nl, deafsluitdijk.nl, defensietalenten.nl, denbosch.nl, dommel.nl, drechterland.nl, dronten.nl, duurzaamgww.nl, duurzaamheidsroutea35.nl, energieoprijksgrond.nl, ertms.nl, flevoland.nl, gbtwente.nl, ggdhollandsnoorden.nl, ggdrotterdamrijnmond.nl, ggdzw.nl, halt.nl, hofvantwente.nl, hvcgroep.nl, ikbennieuwegein.nl, inovergang.nl, lcms.nl, lokale-democratie.nl, loodswezen.nl, maatwerkmultiproblematiek.nl, markermeerijmeer.nl, metropoolregioeindhoven.nl, mirta2deilvught.nl, monozakelijk.nl, move-rdh.nl, natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl, nieuwsienw.nl, ondermijningapp.nl, perined.nl, pijnacker-nootdorp.nl, platformduurzamehuisvesting.nl, portofmoerdijk.nl, prismabedrijvenpark.nl, ravbrabantmwn.nl, recreatieschaprottemeren.nl, recreatieschapvoorneputten.nl, regiorivierenland.nl, regiostedendriehoek.nl, risse.nl, rudzuidlimburg.nl, rwsnatura2000.nl, schonerivieren.org, schoolleidersregistervo.nl, snn.nl, sportakkoord.nl, staatsbosbeheer.nl, stedebroec.nl, stichtsevecht.nl, talentisbelangrijker.nl, tno.nl, varendoejesamen.nl, verduurzamingindustrie.nl, vnsc.eu, vredespaleis.nl, werkenbijdefensie.nl, werksaamwf.nl, werkzaakrivierenland.nl, wezo.nl, workinnl.nl, wrij.nl, wvs.nl, zuiderzeeland.nl

Nemen we de overige volgcookies mee

Dus ook IDE, li_sugr, _fbp en dergelijke:

94x: 2todrive.nl, a1oost.nl, a16rotterdam.nl, a27a12ringutrecht.nl, a27houtenhooipolder.nl, a28a1knooppunthoevelaken.nl, aaenhunze.nl, aaenmaas.nl, aanmelder.nl, albrandswaard.nl, allesoversport.nl, baanbrekers.org, bdmuseum.nl, belastingenbollenstreek.nl, biodiversity-chm.nl, blankenburgverbinding.nl, bs-ob.nl, buitenplaatselswout.nl, caop.nl, concernvoorwerk.nl, cultuurparticipatie.nl, deafsluitdijk.nl, defensietalenten.nl, denbosch.nl, dommel.nl, drechterland.nl, drenthe.nl, dronten.nl, duurzaamgww.nl, duurzaamheidsroutea35.nl, energieoprijksgrond.nl, ertms.nl, flevoland.nl, gbtwente.nl, ggdhollandsnoorden.nl, ggdrotterdamrijnmond.nl, ggdzw.nl, halt.nl, hofvantwente.nl, hvcgroep.nl, ifv.nl, ikbennieuwegein.nl, inovergang.nl, isdbollenstreek.nl, lcms.nl, lerenenwerken.nl, lokale-democratie.nl, loodswezen.nl, maatwerkmultiproblematiek.nl, markermeerijmeer.nl, metropoolregioeindhoven.nl, mirta2deilvught.nl, monozakelijk.nl, move-rdh.nl, natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl, nederbetuwe.nl, nieuwsienw.nl, nipv.nl, ondermijningapp.nl, perined.nl, pijnacker-nootdorp.nl, platformduurzamehuisvesting.nl, portofmoerdijk.nl, prismabedrijvenpark.nl, ravbrabantmwn.nl, recreatieschaprottemeren.nl, recreatieschapvoorneputten.nl, regiorivierenland.nl, regiostedendriehoek.nl, risse.nl, rudzuidlimburg.nl, rwsnatura2000.nl, schonerivieren.org, schoolleidersregistervo.nl, snn.nl, sportakkoord.nl, staatsbosbeheer.nl, stedebroec.nl, stichtsevecht.nl, talentisbelangrijker.nl, tno.nl, varendoejesamen.nl, verduurzamingindustrie.nl, vnsc.eu, vredespaleis.nl, waterschaplimburg.nl, werkenbijdefensie.nl, werksaamwf.nl, werkzaakrivierenland.nl, wezo.nl, workinnl.nl, wrij.nl, wvs.nl, zuiderzeeland.nl

Welke Banners lekken, per site

2todrive.nl: #js-cookieTextContainer
a1oost.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
a16rotterdam.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
a27a12ringutrecht.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
a27houtenhooipolder.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
a28a1knooppunthoevelaken.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
aaenhunze.nl: #tracking-cookies
aaenmaas.nl: #Cookies_question
aanmelder.nl: #hs-eu-cookie-confirmation-button-group
albrandswaard.nl: .cky-consent-bar
allesoversport.nl: .cky-consent-bar
baanbrekers.org: div.cmplz-cookiebanner
bdmuseum.nl: #moove_gdpr_cookie_info_bar
belastingenbollenstreek.nl: .cky-consent-bar
biodiversity-chm.nl: .eu-cookie-compliance-secondary-button
blankenburgverbinding.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
bs-ob.nl: #cookie_tool_small
buitenplaatselswout.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
caop.nl: #hs-eu-cookie-confirmation-button-group
concernvoorwerk.nl: .avia-cookie-consent
cultuurparticipatie.nl: #CybotCookiebotDialog
deafsluitdijk.nl: .wpgdprc-consent-bar
defensietalenten.nl: .js-cookies-allow
denbosch.nl: .cookie-message__outer-container
dommel.nl: .CookieBar_cookieBarContainer__U9O9H
drechterland.nl: #cookie-law-info-bar
drenthe.nl: (<function Page.get_by_role at 0x7f2475c001f0>, (‘button’,), {‘name’: ‘Alles accepteren’})
dronten.nl: #cookie-law-info-bar
duurzaamgww.nl: .cc-cookies__container
duurzaamheidsroutea35.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
energieoprijksgrond.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
ertms.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
flevoland.nl: .cookie-consent
gbtwente.nl: #cookieWarningDiv
ggdhollandsnoorden.nl: .cky-consent-bar
ggdrotterdamrijnmond.nl: .cookie-notification-bar
ggdzw.nl: div.cmplz-cookiebanner
halt.nl: #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept
hofvantwente.nl: #cookie-outer
hvcgroep.nl: .eu-cookie-compliance-banner
ifv.nl: .cookie-banner-container
ikbennieuwegein.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
inovergang.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
isdbollenstreek.nl: #cookieInfoWindow
lcms.nl: .eu-cookie-compliance-secondary-button
lerenenwerken.nl: .eu-cookie-compliance-secondary-button
lokale-democratie.nl: (<function Page.get_by_role at 0x7f776d4d81f0>, (‘button’,), {‘name’: ‘Sluit cookiemelding’})
loodswezen.nl: .osano-cm-dialog–type_bar
maatwerkmultiproblematiek.nl: (<function Page.get_by_role at 0x7f88adce81f0>, (‘button’,), {‘name’: ‘Sluit cookiemelding’})
markermeerijmeer.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
metropoolregioeindhoven.nl: .ccc-banner__text
mirta2deilvught.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
monozakelijk.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
move-rdh.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
nederbetuwe.nl: #cookie-outer
nieuwsienw.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
nipv.nl: .cookie-banner-container
ondermijningapp.nl: #CybotCookiebotDialog
perined.nl: (<function Page.get_by_role at 0x7f57c0c341f0>, (‘dialog’,), {‘name’: ‘cookieconsent’})
pijnacker-nootdorp.nl: #cookie-law-info-bar
platformduurzamehuisvesting.nl: div.cmplz-cookiebanner
portofmoerdijk.nl: #CybotCookiebotDialog
prismabedrijvenpark.nl: #CybotCookiebotDialog
ravbrabantmwn.nl: #cookie-law-info-bar
recreatieschaprottemeren.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
recreatieschapvoorneputten.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
regiorivierenland.nl: #CybotCookiebotDialog
regiostedendriehoek.nl: .cky-consent-bar
risse.nl: #we-use-cookies
rudzuidlimburg.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
rwsnatura2000.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
schonerivieren.org: #CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept
schoolleidersregistervo.nl: .optanon-alert-box-wrapper
snn.nl: #cookieinfo-banner
sportakkoord.nl: .cky-consent-bar
staatsbosbeheer.nl: #cookiefloater
stedebroec.nl: #cookie-law-info-bar
stichtsevecht.nl: .js-accept-cookie
talentisbelangrijker.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
tno.nl: #ppms_cm_popup_overlay
varendoejesamen.nl: (<function Page.get_by_role at 0x7f5f91af41f0>, (‘dialog’,), {‘name’: ‘cookieconsent’})
verduurzamingindustrie.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
vnsc.eu: .js-consent
vredespaleis.nl: (<function Page.get_by_role at 0x7f57c0c341f0>, (‘dialog’,), {‘name’: ‘cookieconsent’})
waterschaplimburg.nl: #Cookies_question
werkenbijdefensie.nl: .js-cookies-allow
werksaamwf.nl: #btnAdjustCookieSettings
werkzaakrivierenland.nl: .eu-cookie-compliance-secondary-button
wezo.nl: .cookieconsent__cookiebar
workinnl.nl: #cookieSettingsOverlayToggle
wrij.nl: .js-cipix-cookiecontrol
wvs.nl: div.cmplz-cookiebanner
zuiderzeeland.nl: .CookieBar_cookieBarContainer__U9O9H

Lekkende banners

Er zijn 41 banners die niet werken, maar het is niet bekend of deze in alle gevallen niet werken of dat er sprake is van een fout in de inrichting. We weten zeker dat op 30% van de sites sprake is van lekkende cookies terwijl er een cookiebanner aanwezig is.

Lekkende bannerLekkende Sites
#btnAdjustCookieSettings1
#cookie-law-info-bar5
#cookie-outer2
#cookie_tool_small1
#cookiefloater1
#cookieinfo-banner1
#cookieInfoWindow:1
#Cookies_question2
#cookieSettingsOverlayToggle25
#cookieWarningDiv1
#CybotCookiebotDialog5
#CybotCookiebotDialogBodyButtonAccept2
#hs-eu-cookie-confirmation-button-group2
#js-cookieTextContainer1
#moove_gdpr_cookie_info_bar1
#ppms_cm_popup_overlay1
#tracking-cookies1
#we-use-cookies1
‘Alles accepteren’1
cookieconsent3
Sluit cookiemelding2
.avia-cookie-consent1
.cc-cookies__container1
.ccc-banner__text1
.cky-consent-bar6
.cookie-banner-container2
.cookie-consent1
.cookie-message__outer-container1
.cookie-notification-bar1
.CookieBar_cookieBarContainer__U9O9H2
.cookieconsent__cookiebar1
.eu-cookie-compliance-banner1
.eu-cookie-compliance-secondary-button4
.js-accept-cookie1
.js-cipix-cookiecontrol1
.js-consent1
.js-cookies-allow2
.optanon-alert-box-wrapper1
.osano-cm-dialog–type_bar:1
.wpgdprc-consent-bar:1
div.cmplz-cookiebanner4

Bijlage F: Overheidssites zonder externe bronnen en zonder tracking

EigenaarWebsitePagina’sExterne Bronnen
 Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB/BUZA)academievoorinternationalebetrekkingen.nl66 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB/BUZA)academyforinternationalrelations.nl61 statistiek.rijksoverheid.nl
 Adviescollege ICT Toetsing (AcICT/BZK)adviescollegeicttoetsing.nl42 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Adviescollege Verloftoetsing TBSverlofadviescollege.nl44 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Adviesraad Migratie (ACVZ)adviesraadmigratie.nl29 statistiek.rijksoverheid.nl
 Belastingdienstbelastingdienst-cn.nl88 statistiek.rijksoverheid.nl
 Belastingdienstwerkelijkeschade.nl65 statistiek.rijksoverheid.nl
 Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD)algemenebestuursdienst.nl132 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)farmatec.nl159 statistiek.rijksoverheid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)bigregister.nl136 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)toetredingzorgaanbieders.nl115 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)diergeneeskunderegister.nl89 statistiek.rijksoverheid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)donorregister.nl79 statistiek.rijksoverheid.nl survey-deploy.platformrijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)cannabisbureau.nl77 statistiek.rijksoverheid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)registersocialehygiene.nl73 statistiek.rijksoverheid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)sbv-z.nl70 statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)uziregister.nl64 statistiek.rijksoverheid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)aanbiedersmedicijnen.nl60 statistiek.rijksoverheid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)zovar.nl59 statistiek.rijksoverheid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)ncpeh.nl53 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)cibg.nl51 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)gratisvog.nl42 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)zorgaanbiedersportaal.nl34 statistiek.rijksoverheid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)zorgcsp.nl32 statistiek.rijksoverheid.nl
 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)geschilleninstantieszorg.nl26 statistiek.rijksoverheid.nl
 College Ter Beoordeling Van Geneesmiddelenmeldpuntgeneesmiddelentekortendefecten.nl48 statistiek.rijksoverheid.nl
 College Ter Beoordeling Van Geneesmiddelenregulatoryscience.nl39 statistiek.rijksoverheid.nl
 College Ter Beoordeling Van Geneesmiddelenmedicineshortagesdefects.nl35 statistiek.rijksoverheid.nl
 College Ter Beoordeling Van Geneesmiddelencbgjaarverslag.nl28 statistiek.rijksoverheid.nl
 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)ctgb.nl51 statistiek.rijksoverheid.nl
 College voor Toetsen en Examensstaatsexamensnt2.nl126 statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 College voor Toetsen en Examensstaatsexamensvo.nl52 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 College voor Toetsen en Examenscentraleeindtoetspo.nl38 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV/BUZA)adviescommissievolkenrecht.nl82 statistiek.rijksoverheid.nl
 Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV/BUZA)advisorycommitteeinternationallaw.nl81 statistiek.rijksoverheid.nl
 Defensie (DEF)expertisecentrummggz.nl65 statistiek.rijksoverheid.nl
 Defensie (DEF)braic.nl50 statistiek.rijksoverheid.nl
 Defensie (DEF)bronbeek.nl47
 Dienst Huurcommissiehuurcommissie.nl99 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)dictumagazines.nl34 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Dienst JUSTIS (Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening)justis.nl74 statistiek.rijksoverheid.nl
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)dji.nl154 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)in-made.nl108 statistiek.rijksoverheid.nl
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)nifp.nl98 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)forensischezorg.nl94 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)oostvaarderskliniek.nl63 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl intern.rovid.nl
 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)oidji.nl45 statistiek.rijksoverheid.nl
 Dienst Publiek en Communicatie (DPC)government.nl202 statistiek.rijksoverheid.nl survey-deploy.platformrijksoverheid.nl
 Dienst Publiek en Communicatie (DPC)communicatiekompas.nl69 statistiek.rijksoverheid.nl
 Dienst Publiek en Communicatie (DPC)campagnetoolkits.nl62 statistiek.rijksoverheid.nl
 Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)dienstterugkeerenvertrek.nl201 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/OCW)samenwerkingrijknoord.nl59 statistiek.rijksoverheid.nl
 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/OCW)odc-noord.nl24
 Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingendus-i.nl86 statistiek.rijksoverheid.nl
 Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster)nationaalgeoregister.nl45 service.pdok.nl
 FMHaaglanden (FMH)fmhaaglanden.nl70 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Gemeenschappelijke Regeling Kempisch Bedrijvenparkkempischbedrijvenpark.com26
 Gemeenschappelijke regeling Syntrophossyntrophos.nl33
 Huis voor klokkenluidershuisvoorklokkenluiders.nl50 statistiek.rijksoverheid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)agendaijsselmeergebied2050.nl183 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)mirta15papendrechtgorinchem.nl103 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)maatwerkvoormensen.nl100 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)versterkencyberweerbaarheid.nl91 statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)vrachtwagenheffing.nl83 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)nederlandcirculairin2050.nl82 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)komveiligthuis.nl78 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)nlflag.nl74 statistiek.rijksoverheid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)beheerdetoekomst.nl69 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)daszogefietst.nl58 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)luchtvaartindetoekomst.nl51 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)nlvergroent.nl47 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)geluidgegevens.nl40 service.pdok.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)innovatiex.nl27 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)mirtoverzicht.nl26 statistiek.rijksoverheid.nl
 Infrastructuur en Waterstaat (IenW)lekker-op-weg.nl20 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)toezichtsociaaldomein.nl49 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)rijksinspecties.nl40 statistiek.rijksoverheid.nl
 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (I-OE/OCW)inspectie-oe.nl34 statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Inspectie SZWzelfinspectie.nl28 statistiek.rijksoverheid.nl
 Inspectie van het Onderwijs (OI)onderwijsinspectie.nl102 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Inspectie Veiligheid Defensie (IVD/DEF)ivd.nl94 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Justitiele ICT Organisatie (JIO/JenV)justitieleictorganisatie.nl55 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Kamer van Koophandeluboregistertrusts.nl61 statistiek.rijksoverheid.nl
 Kanselarij der Nederlandse Ordenlintjes.nl106 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Kanselarij der Nederlandse Ordenroyalhonoursanddecorations.nl68 statistiek.rijksoverheid.nl
 Kiesraadkiesraad.nl62 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)dutchoffshorewindatlas.nl75 statistiek.rijksoverheid.nl
 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)knmiprojects.nl74 statistiek.rijksoverheid.nl
 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)knmidata.nl52 statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)tropomi.eu48 statistiek.rijksoverheid.nl
 Koninklijke Bibliotheekkb.nl53 www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitanimalfreeinnovationtpi.nl135 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteittoekomstglb.nl91 statistiek.rijksoverheid.nl
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitstaatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl81 matomo.wur.nl
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitlandbouwakkoord.nl66 statistiek.rijksoverheid.nl
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitnetwerkplatteland.nl56 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitnationalebijenstrategie.nl49 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitpulsefishing.eu49 statistiek.rijksoverheid.nl
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteittoekomstvisiegewasbescherming2030.nl46 statistiek.rijksoverheid.nl
 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverantwoordmestvervoer.nl40 statistiek.rijksoverheid.nl
 Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LAP/JenV)landelijkeadviescommissieplaatsing.nl43 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Logiuskoopoverheid.nl135 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Logiusforumstandaardisatie.nl96 statistiek.rijksoverheid.nl
 Logiussbr-nl.nl90 statistiek.rijksoverheid.nl
 Logiusreferentiegrootboekschema.nl62 statistiek.rijksoverheid.nl
 Logiuseherkenning.nl49 statistiek.rijksoverheid.nl
 Logiusdigitoegankelijk.nl48 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Logiuslogius.nl44 statistiek.rijksoverheid.nl
 Logiusstelselvanbasisregistraties.nl21 statistiek.mijn.overheid.nl
 Logiustoegankelijkheidsverklaring.nl20 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)programmasociaaldomein.nl105 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)topinkomens.nl100 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)volkshuisvestingnederland.nl94 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)wetbeschermingklokkenluiders.nl93 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)overheidvannu.nl91 api.subscribe.platformrijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)rijksdienstcn.com84 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)regiosaandegrens.nl82 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)elkeregiotelt.nl80 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)rcihh.nl80 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)oprijk.nl75 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)rijksorganisatieodi.nl73 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)pgdi.nl69 stats.pleio.nl account.pleio.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)nldigitalgovernment.nl64 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)kennisvandeoverheid.nl63 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)two-acs.com61 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)gobiernodireino.nl60 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)denkdoeduurzaam.nl59 statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)kennisopenbaarbestuur.nl57 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)politiekeambtsdragers.nl55 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)rabarijk.nl55 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)statiagovernment.com55 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)derijkscampus.nl53 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)doc-direkt.nl53 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)rijksbrededienstverleners.nl52
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)gobernadoraruba.com50 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)vnacs.nl50 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)gouverneuraruba.com49 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)rijksictdashboard.nl49 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)staatscommissietegendiscriminatieenracisme.nl47 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)staatscommissierechtsstaat.nl45 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)geobasisregistraties.nl32 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)gobiernudireino.nl27 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)it-academieoverheid.nl21 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)oecdguidelines.nl136 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)nederlandwereldwijd.nl124 statistiek.rijksoverheid.nl survey-deploy.platformrijksoverheid.nl survey-cache.platformrijksoverheid.nl survey-collect.platformrijksoverheid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)sso3w.nl93 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)oesorichtlijnen.nl79 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)werkenvoorinternationaleorganisaties.nl73 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)netherlandsandyou.nl70 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)werkenbijdeeu.nl68 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)wpfc2020.com64 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)youthatheart.nl53 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)advisorycouncilinternationalaffairs.nl46 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)netherlandsworldwide.nl42 statistiek.rijksoverheid.nl survey-deploy.platformrijksoverheid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)centruminternationaalrecht.nl39 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA)startmetoesorichtlijnen.nl38 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)commissievanaanbestedingsexperts.nl88 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)nationaalgroeifonds.nl88 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)regeldrukmonitor.nl78 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)overalsnelinternet.nl77 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)klimaatakkoord.nl71 statistiek.rijksoverheid.nl nationaalklimaatplatform.nl
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)avgregisterrijksoverheid.nl64 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)overkernenergie.nl51 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)bureautoetsinginvesteringen.nl44 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)topsectoren.nl40 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Financiën (FIN)inspectiebtd.nl104 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Financiën (FIN)toolboxbeleidsevaluaties.nl63 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Financiën (FIN)dsta.nl60 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Financiën (FIN)compensationsns.nl40 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Financiën (FIN)vergoedingsns.nl36 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Justitie en Veiligheidadviescommissieweigerendeobservandi.nl64 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Ministerie van Justitie en Veiligheidriec.nl64 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Ministerie van Justitie en Veiligheidjenvacademie.nl61 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Justitie en Veiligheidstrafrechtketen.nl52 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Ministerie van Justitie en Veiligheiduitelkaarmetkinderen.nl52 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Justitie en Veiligheidinternationalerechtshulp.nl50 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Justitie en Veiligheidwegwijzermensenhandel.nl49 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Justitie en Veiligheidvorijk.nl38
 Ministerie Van LNVcodexalimentarius.nl44 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidarbeidsmigratieingoedebanen.nl110 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidkennisplatformwerkeninkomen.nl88 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidhoewerktnederland.nl61 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidmatchingsgegevens.nl60 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidstaatscommissie2050.nl60 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidarboportaal.nl58 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidtoetsingscommissievp.nl57 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidwerkenaanonspensioen.nl53 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidwerkaanuitvoering.nl51 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidpostedworkers.nl43 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidsocialestabiliteit.nl38 statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheiduwbeslagvrijevoet.nl29 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)prognosemodelzw.nl182 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)nederlandse-sportraad.nl181 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)regelhulp.nl144 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)monitorlangdurigezorg.nl142 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)tuchtcollege-gezondheidszorg.nl133 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)eenzaam.nl118 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)avghelpdeskzorg.nl116 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)volwaardig-leven.nl109 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)eersteenthuis.nl94 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)healthcouncil.nl82 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)ikvermoedhuiselijkgeweld.nl81 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)huiselijkgeweld.nl76 statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)uitkomstgerichtezorg.nl68 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)ordz.nl67 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)dwangindezorg.nl66 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)doeonbeperktmee.nl64 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)voordejeugdenhetgezin.nl63 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)gegevensuitwisselingindezorg.nl62 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)informatieberaadzorg.nl58 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)kansrijkestartnl.nl56 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)onderzoekmetmensen.nl56 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)gezondheidsraad.nl55 statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)stilstaanbijcorona.nl55 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)nutriscorevoorbedrijven.nl49 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)globalhealthhub.nl44 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)zorgvannu.nl42 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)zorgvoorinnoveren.nl37 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)portalfitopjouwmanier.nl29 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)rapporteurverslavingen.nl27 statistiek.rijksoverheid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)nix18.nl26 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)puurrookvrij.nl22 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl www.rovid.nl
 Monitoring Commissie Corporate Governance Code (MCCGC/EZK)mccg.nl71
 Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB/JenV)ncab.nl35 statistiek.rijksoverheid.nl
 Nationaal Coördinator Groningen (NCG/EZK)nationaalcoordinatorgroningen.nl41 statistiek.rijksoverheid.nl
 Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR/BZK)bureauncdr.nl50 statistiek.rijksoverheid.nl
 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV)tegengaanradicalisering.nl110 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV)cybersecurityraad.nl100 statistiek.rijksoverheid.nl
 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV)cybersecuritycouncil.nl64 statistiek.rijksoverheid.nl
 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV)nl-alert.nl40 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)ncsc.nl71 statistiek.rijksoverheid.nl
 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (Nationaal Rapporteur Mensenhandel/JenV)nationaalrapporteur.nl68 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Nederlandse Arbeidsinspectie voorheen Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW/SZW)komuitjeschuld.nl86 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Nederlandse Arbeidsinspectie voorheen Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW/SZW)nlarbeidsinspectie.nl51 statistiek.rijksoverheid.nl
 Nederlandse Arbeidsinspectie voorheen Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW/SZW)inspectie-checklist.nl34 statistiek.rijksoverheid.nl
 Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)emissionsauthority.nl90 statistiek.rijksoverheid.nl
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)nvwa.nl56 statistiek.rijksoverheid.nl survey-deploy.platformrijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)ikz.nl73 statistiek.rijksoverheid.nl
 Netherlands Forensisch Instituut (NFI)hansken.nl84 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Netherlands Forensisch Instituut (NFI)forensischinstituut.nl48 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschaptelmeemettaal.nl165 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschapnieuwsbrievenminocw.nl128 statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschapaanpaklerarentekort.nl90 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschaprcgog.nl76 statistiek.rijksoverheid.nl
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschaploketkennisveiligheid.nl45 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschapdihoo.nl45 statistiek.rijksoverheid.nl
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschapemancipatienota.nl32 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschapinformatiehuishouding.nl21 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Openbaar Ministerierijksrecherche.nl74 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 P-Direktp-direkt.nl54 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Planbureau voor de Leefomgevingclo.nl58 statistiek.rijksoverheid.nl
 Planbureau voor de Leefomgevingiamcdocumentation.eu51 piwik.pbl.nl
 Platform voor de InformatieSamenlevinginternet.nl65
 Politie / THTCtegenondermijnendecriminaliteit.nl74 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Politie / THTCemm-online.nl69 statistiek.rijksoverheid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Politie / THTCpolitiecn.com69 www.politie.nl
 Raad voor de Kinderbeschermingwordtaakstrafbegeleider.nl42 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschermingrsj.nl57 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl www.rovid.nl
 Rijksacademie voor Financiën Economie en Bedrijfsvoering (Rijksacademie/FIN)nationalacademy.nl94 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksacademie voor Financiën Economie en Bedrijfsvoering (Rijksacademie/FIN)rijksacademie.nl37 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedcultureelerfgoed.nl172 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoederfgoeddeal.nl56 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedherkomstgezocht.nl20 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksdienst voor Identiteitsgegevensrvig.nl62 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksdienst voor Identiteitsgegevenssociaalfondspersoneel.nl31 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandeuropaomdehoek.nl106 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandadviescommissiedbe.nl79 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandeconomischeveiligheid.nl70 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandagroberichtenbuitenland.nl63 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandeiti.nl54 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandcentralecommissiedierproeven.nl51 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandbedrijvenbeleidinbeeld.nl48 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandadviescollegeveiligheidgroningen.nl42 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandipcei-hydrogen.eu33 statistiek.rvo.nl
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederlanddemijnraad.nl25 stats.pleio.nl
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederlandcommissiemijnbouwschade.nl24 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)antennebureau.nl40 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)sustainabilitymethod.com90 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)sustainabilitymethod.eu90 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)signalenleefomgeving.nl87 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)kennisplatformveehouderij.nl86 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)biociden.nl82 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)draaiboekpsie.nl79 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)metenvanduurzaamheid.nl77 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)loketgezondleven.nl75 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)eurlsalmonella.eu73 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)e-mjv.nl69 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)sustainabilitymethod.nl65 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)gezondekinderopvang.nl62 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl cstm.rivm.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)kennisnetwerkbiociden.nl62 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl images.nieuwsbrieven.rivm.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)pns.nl61 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl www.rovid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)staatvenz.nl61 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)emissieregistratie.nl53 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)veiligtatoeerenenpiercen.nl44 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)bureaubiosecurity.nl42 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)rivmmagazines.nl40 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)equal-life.eu37 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)volksgezondheidtoekomstverkenning.nl36 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)risicotoolboxbodem.nl35 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)vtv2018.nl35 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)actiemonitoringce.nl34 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)sportenbewegenincijfers.nl34 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)efeat.org33 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)registerexterneveiligheid.nl33 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)monitorgezondheid.nl31 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)vipasbest.nl30 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)akkoordverbeteringproductsamenstelling.nl22 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)kosteneffectiviteitvanpreventie.nl21 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksvastgoedbedrijfbinnenhofrenovatie.nl72 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Rijksvastgoedbedrijfcollegevanrijksadviseurs.nl71 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Rijksvastgoedbedrijfcovm.nl62 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijksvastgoedbedrijfrijksvastgoedbedrijf.nl59 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Rijksvoorlichtingsdienstkoninklijkhuis.nl92 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijkswaterstaatmagazinesrijkswaterstaat.nl175 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijkswaterstaattoegangspuntmobiliteit.nl87 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Rijkswaterstaatdcc-ienw.nl70 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl www.rovid.nl
 Rijkswaterstaatrwseconomie.nl50 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijkswaterstaatbodemloket.nl37 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl www.gdngeoservices.nl service.pdok.nl
 Rijkswaterstaatgezondeleefomgeving.nl37 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Rijkswaterstaathwbp.nl27 statistiek.rijksoverheid.nl
 Rijkswaterstaatmvicriteria.nl23
 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)scp.nl40 statistiek.rijksoverheid.nl
 SSC-ICTssc-ictspecials.nl39 statistiek.rijksoverheid.nl
 Staatsbosbeheer (SBB)kasteelgroeneveld.nl23
 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)saip.nl65
 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB-IVD/AZ)tib-ivd.nl68 statistiek.rijksoverheid.nl
 Tweede Kamer der Staten-Generaalhouseofrepresentatives.nl66 www.toegankelijkheidsverklaring.nl pwk.tweedekamer.nl
 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)competentnl.nl139 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl subscribe.platformrijksoverheid.nl api.subscribe.platformrijksoverheid.nl
 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)loonaangifteketen.nl67 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)rijksinnovatiecommunity.nl104 statistiek.rijksoverheid.nl www.toegankelijkheidsverklaring.nl
 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)rijksinkoopsamenwerking.nl68 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC)wodc.nl69 statistiek.rijksoverheid.nl
 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)wrr.nl25 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
 Zorginstituut Nederland (ZIN)kik-v.nl116 statistiek.rijksoverheid.nl www.rovid.nl
Overzicht van grotere overheidssites zonder tracking en externe scripts

Disclaimer

  • De metingen komen van november 2023. Dat betekent dat sommige websites inmiddels zijn bijgewerkt / aangepast.
  • Na 100 verschillende cookiebanners zijn we gestopt met tellen en automatiseren. Het vermoeden is dat er in totaal rond de 150 technisch verschillende cookiebanners in gebruik zijn. Per ±20 sites is er een nieuwe cookiebanner. Begin december, na het onderzoek, vonden we nog bijna 750 nieuwe sites van de overheid.
  • Er zijn 1911 overheidssites gemeten. Er is begonnen met een lijst van 2600 domeinen, hieruit zijn alle redirects en niet bestaande domeinen gefilterd.
  • Domeinen zijn tot 3 lagen diep en tot 200 pagina’s gemeten.
  • Door de grote hoeveelheid overheidssites kan het zijn dat sommige sites niet (meer) van de overheid zijn. We gaan uit van een niet significante hoeveelheid sites: ze zijn allemaal door mensen bekeken en wat afwijkt lijkt in ieder geval op een overheidssite.