Nieuw overzicht: klassement. Vergelijk alle metingen van overheid, zorg, cyber en meer…

Vanaf vandaag staat er een klassement op basisbeveiliging.nl. Hierop zie je per meting wie het best en slechtst scoort. Bepaal zelf welke van de 30 doelgroepen je wil vergelijken. Bijvoorbeeld de overheid tegenover de zorg en de cybersecurity sector.

Wie per meting het best scoort krijgt een groen hartje 💚, wie het slechtst scoort krijgt het objectieve en wetenschappelijk correcte poep emoji: 💩. In het geval dat een doelgroep 100% alles op orde heeft dan krijgt die een fonkelend roze hart 💖. In het geval van de huidige 23 metingen zijn er dus 23 groene hartjes te verdienen en 23 poepjes te ontlopen.

Naast dat je zelf de doelgroep kan kiezen, kan je ook de volgorde bepalen van zowel de metingen als de doelgroepen. Daardoor is een rapport te maken dat aansluit op de prioriteiten van je organisatie(s). Deze volgorde wordt in de adresbalk bewaard, zodat deze is te delen. Tenslotte is het overzicht te downloaden als CSV bestand, zodat je het ook makkelijk kan mailen.

Voorbeelden

Hieronder staan drie links naar voorbeeldklassementen. Deze worden hieronder ook kort besproken in dit artikel.

Disclaimer: De screenshots in dit artikel zijn momentopnamen van 23 januari 2024. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt. De afbeeldingen linken naar het actuele klassement van de besproken lagen.

Klassement overheidslagen

Directe link

In onderstaande afbeelding een voorbeeld van de vier overheidslagen: centraal, provincies, waterschappen en gemeenten. Je ziet bijvoorbeeld dat waterschappen op e-mail goed scoren. Ook zie je dat de waterschappen het beste scoren, daarna provincies, gemeenten en dan de centrale overheid.

Klassement tussen de vier overheidslagen. Klik op de afbeelding om naar de actuele klassementspagina te gaan.

Klassement drie doelgroepen: overheid, cyber en zorg

Directe link

De verdeling ziet er totaal anders uit wanneer drie grote doelgroepen met elkaar worden vergeleken: overheid, cyber en zorg. In dit geval komt de overheid er verreweg het beste vanaf. De lage scores worden nagenoeg gelijk verdeeld over de zorg en cyber. Bijvoorbeeld het aantal illegaal geplaatste tracking cookies is het hoogst bij de cybersecurity. Hopelijk veranderd dit beeld nog sterk.

Klassement tussen overheid, cyber en zorg. Klik op de afbeelding om naar de actuele klassementspagina te gaan.

Klassement 12 ministeries

Directe link

Met een van de kleinere domeinportfolio’s doet MinAZ het verreweg het beste en scoort zelfs op 5 punten perfect. De alfabetische volgorde lijkt ook voor positie 2 de juiste, want MinBZK scoort daarna het best met 4 groene hartjes. Daarmee nemen deze twee samen al zo’n 70% van de positieve punten voor hun rekening.

De negatieve punten worden vooral verdeeld onder BZ, JenV, Defensie en OCW. Waarbij wel gezegd moet worden dat Defensie ook twee punten 100% goed heeft uitgevoerd.

Tot slot is er nog een heldere middenmoot: deze doen het nergens het beste of het slechtste. In het screenshot staat EZK, maar ook VWS krijgt in dit klassement een hartje noch poep emoji.

De eerste vijf van de twaalf ministeries in het klassement tussen de ministeries. Klik op de afbeelding om naar de actuele klassementspagina te gaan.

Online veiligheid van politieke partijen in beeld gebracht: geen scoort voldoende

De verkiezingscampagnes zijn inmiddels in volle gang. Dit jaar doen er 70 partijen mee, waarvan er 64 een website hebben. Vanaf 2 oktober is te zien of al deze websites voldoen aan gangbare online veiligheidseisen. Denk hierbij aan versleuteling, privacy en bescherming tegen aanvallers.

Alle partijen worden op dezelfde technische en feitelijke manier beoordeeld, zonder oordeel over de inhoud of standpunten van de partij. Er wordt regelmatig opnieuw gemeten, waardoor eventuele verbeteringen tijdens de campagne ook door iedereen zijn te volgen.

Alle metingen zijn te zien op de website van basisbeveiliging.nl, de 2e kaart op de voorpagina. Directe links naar de belangrijkste pagina’s:

Wat is er gemeten

Basisbeveiliging.nl meet online basisveiligheid. Sinds 2 oktober doen we dat ook bij van alle partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2023.

De veiligheid wordt regelmatig gemeten. Dat doen we op de belangrijkste website(s) van de partij en eventuele vertakkingen. Wij meten bijvoorbeeld de site van de Christen Unie: christenunie.nl, maar ook westland.christenunie.nl omdat dit hieronder valt. Als er vanaf dit domein wordt doorverwezen naar een ander adres dan meten we in sommige gevallen of het doorverwijzen juist gaat.

Sites van jongerenorganisaties zoals Pink Politiek of Jongeren FVD meten we niet. Zolang de kandidatenlijsten niet bekend zijn meten we geen politieke websites van de kandidaten.

Er wordt een keur aan informatieveiligheidseisen gemeten. Denk bijvoorbeeld aan versleuteling, privacy en bescherming tegen aanvallen. Voor de techneuten zijn deze metingen hier gedocumenteerd. Voldoen aan deze eisen levert een groene kleur op op de kaart. Afwijken levert oranje of rood afhankelijk van het geschatte risico.

2 oktober ’23: Geen enkele partij scoort goed

Op moment van publicatie scoort geen enkele partij positief. Ook partijen met een heel kleine online voetafdruk (vaak kleine en nieuwe partijen) laten het afweten. In totaal scoren 48 partijen onvoldoende (rood) en 16 matig (oranje).

We zien dat sommige partijen vaak dezelfde fout maken wat met een enkele wijziging veel oplost. Dit kan een sterk effect hebben op de huidige top 3. Opmerkelijk aan de top 3 is dat de leeftijd of omvang van de partij weinig uit lijkt te maken.

Let op: omdat we iedere dag opnieuw meten en rapporten publiceren kunnen de cijfers die je ziet afwijken van de cijfers die we vandaag publiceren.

De top 3 slechtst beveiligde partijen op 2 oktober 2023 is:

  1. Bij1: 1 zetel, opgericht in 2016, 125 hoog risico bevindingen, 56 midden risico bevindingen
  2. VVD: 34 zetels, opgericht in 1948, 120 hoog risico bevindingen, 187 midden risico bevindingen
  3. Piratenpartij: 0 zetels, opgericht in 2010, 76 hoog risico bevindingen, 46 midden risico bevindingen

Om de top 10 compleet te maken, op volgorde van 4 tot 10: SGP, De Nieuwe Mens, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en het CDA.

Top 3 slechtst beveiligde politieke partijen van Nederland
Schermafbeelding van de top 3 slechtst beveiligde partijen van Nederland.

Binnenkort wel een veilige partij?

Ruim voor publicaties zijn alle partijen op de hoogte gebracht over het meten en publiceren. Vijf partijen hebben hierop inhoudelijk gereageerd en hebben diverse aanpassingen uitgevoerd / zijn hard bezig om de veiligheid op te schroeven. Dit zijn de ChristenUnie, Volt, Partij voor de Dieren, LEF en GroenLinks.

We meten iedere dag op allerlei online veiligheidseisen. Partijen die het serieus oppakken zullen hierdoor dus ook beloond worden met een plekje op de lijst met veilige partijen en een groene stip op de kaart. We zijn benieuwd wie de eerste is.

Kaart met daarop cyberveiligheid van alle politieke partijen. Vooral oranje en rode vlekken. Er is ook duidelijk te zien dat politieke partijen behoorlijk gecentreerd zijn in de randstad.

Over basisbeveiliging

De voornaamste motivatie om de online veiligheid van politieke partijen te meten is dat dit de veiligheid van Nederland op korte en lange termijn vergroot. Het helpt partijen hier over na te denken en zelf te ervaren wat dit betekent.

Uiteindelijk kan alleen de overheid zichzelf en anderen beveiligingseisen opleggen. Basisbeveiliging maakt het onderwerp transparant en bespreekbaar.

De website basisbeveiliging.nl wordt gerund door de stichting Internet Cleanup Foundation en is bestaat sinds 2016. De site is onderdeel van de Nederlandse Cybersecuritystrategie en de werkagenda Waardengedreven Digitaliseren.

Voor meer info, neem contact op via info@.