Basisbeveiliging

Basisbeveiliging.nl laat zien hoe veilig de overheid is. Het controleert regelmatig de toepassing van beveiligingseisen, internetstandaarden en aanvullende metingen rondom veiligheid. Het resultaat wordt weergegeven met de kleuren van een stoplicht: rood is onveilig, oranje betekent ‘opletten’ en groen is veilig.

De site meet veiligheid op vele honderden punten en vat dat samen 30 afzonderlijke meetpunten om dit behapbaar te houden. De site laat zien of er vooruitgang zit in veiligheid, waar je kan inloggen bij de overheid en natuurlijk diverse kaarten met informatie over veiligheid bij jou in de buurt.

Metingen die worden gepubliceerd gaan over onderwerpen als: versleuteling, veiligheid van organisaties, e-mail, vertrouwen, infrastructuur, instellingen, privacy, fysieke locatie van dienstverlening (in EU) en meer.

Metingen worden regelmatig bijgewerkt. Afhankelijke van de meting is dit dagelijks tot wekelijks. Het is altijd te zien wanneer de laatste meting was. Hierdoor is de impact van een wijziging binnen enkele dagen te volgen op de kaart. Dit geeft de verantwoordelijke organisaties ook de kans om op groen te komen.

De gemeten organisaties kunnen naast het doorvoeren van verbeteringen ook aangeven welke afwijkingen ze hanteren op het meetbeleid. Dit volgt het “pas toe of leg uit” principe. Afwijkingen worden bij de meting geplaatst, waardoor een negatieve score komt te vervallen. Wanneer de afwijking nieuw en gegrond is wordt dit een uitzondering op het meetbeleid.

Overzicht van metingen, zelfde informatie als bovenstaande tekst maar anders weergegeven.

Impact en scope

Basisbeveiliging heeft een enorme impact op de veiligheid van de overheid. Veel overheden gebruiken de website om zichzelf een spiegel voor te houden en om actueel inzicht te krijgen in de veiligheid van haar infrastructuur.

Basisbeveiliging.nl is de motivator voor het oplossen voor tienduizenden beveiligingsproblemen. Detailcijfers worden later toegevoegd.

De website meet de IT van de gehele Nederlandse overheid: inclusief alle gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden en het rijk. We meten daarnaast ook alle ziekenhuizen en GGD’s.

Basisbeveiliging.nl heeft in April 2023 de volgende omvang:

  • 1.300 organisaties
  • 72.000 domeinen
  • 300.000 endpoints
  • 10.000.000 unieke meetpunten
  • 1.000.000 dagelijkse metingen
De omvang van basisbeveiliging.nl, zelfde inhoud als bovenstaande tekst maar anders weergegeven.

Basisbeveiliging.nl draait op Web Security Map, een project van de Internet Cleanup Foundation.

Lees verder