Nieuwe meting: versleutelde e-mail. 56% tot 94% voldoet niet aan de richtlijnen van het NCSC (+DANE)

Kleine correctie: er stond dat de meting alleen de richtlijn van het NCSC meten, maar we meten daarbij ook nog of DANE wordt toegepast in dezelfde meting. We zijn aan het kijken of we de NCSC en DANE meting moeten loshalen. Tot nader bericht kan het zijn dat wel wordt voldaan aan de richtlijn van het NCSC, omdat DANE daar (nog) als overweging wordt aangedragen. Het gebruik van DANE voorkomt een bekende kwetsbaarheid, zie links in dit artikel.

Sinds juli 2023 is versleuteling verplicht op alle overheidswebsites. Toen de wet inging voldeed 33% van de overheidssites niet. Het is nog niet bekend wanneer een zelfde soort wet voor e-mail gaat gelden, maar gezien de gevoeligheid van post kan iedereen zien aankomen dat een verplichting niet al te lang meer op zich laat wachten.

Technisch gezien kan mail, net als een website, volgens de NCSC richtlijnen worden versleuteld. Maar er is een belangrijk verschil: van oudsher gaat het afleveren van mail boven versleuteling. Stel dat een mailverwerker alleen hypermoderne cryptografie gebruikt dan kan het zijn dat de mail deels onversleuteld wordt verwerkt. Het is voor een mailverwerker dus van belang om óók minder moderne versleuteling te bieden als achtervang.

Het opzetten van een veilige verbinding gebeurt met opportunistic TLS. De eerste stappen hiervan zijn onversleuteld en dit zorgt voor zwaktes die weer met andere technologieën zoals DANE worden opgelost.

De metingen zijn vanaf 7 februari in te zien op basisbeveiliging.nl. Ontbrekende versleuteling wordt nu beoordeeld met oranje, later dit jaar is dat rood. Niet voldoen aan de richtlijnen van het NCSC blijft voorlopig oranje. Deze meting is september 2023 aangekondigd.

De nieuwe metingen en omvang onderzoek

Deze nieuwe meting bestaat uit twee delen. De eerste is of versleuteling mogelijk is. De tweede is of deze ook kan voldoen aan de richtlijnen van het NCSC. De meting wordt ontwikkeld en onderhouden door internet.nl.

De meting wordt uitgevoerd vanaf de verzendende partij naar de eerste ontvanger. Dus vanaf een burger naar @rijksoverheid.nl. Er wordt niet gemeten of de ontvangende partij zelf in staat is veilig te mailen.

In totaal zijn er 3284 hoofddomeinen gecontroleerd waarop wordt aangegeven dat er iets met e-mail gebeurt (MX). Daarvan waren er 812 die mail weigeren (null MX). Op een domein is het gebruikelijk om meerdere mailservers in verschillende prioriteiten aan te bieden ter redundantie. In 317 gevallen konden niet alle servers van een domein worden gemeten: bijvoorbeeld door beperkte bereikbaarheid. Uiteindelijk is er op 2155 hoofddomeinen een volledige meting uitgevoerd. Er zit een lichte dubbeling in het aantal hoofddomeinen omdat sommige domeinen op meerdere kaarten staan of onder meerdere organisaties vallen. Van de 3284 domeinen zijn er 3075 uniek.

Versleuteling ontbreekt op 19 domeinen

Op 2144, ofwel 99.49%, van alle hoofddomeinen wordt versleuteling toegepast. De onderstaande 10 zijn dus de enige hoofddomeinen waar versleuteling ontbreekt.

Het gaat hier om het hoofddomein van een securitybedrijf, een politieke partij, vijf domeinen uit de zorg en drie van de overheid.

KaartDomeinDoel (vermoedelijk)Nameting
Cybersecuritydigitaleopsporing.nlVoorpagina securitybedrijfinternet.nl
Overheidstandaardplatform.nlOnbekend, placeholderinternet.nl
Overheidkcb.nlVoorpagina Kwaliteits-Controle-Bureauinternet.nl
Overheidtoetsingonline.nlVoorpagina onderzoeksinstellinginternet.nl
Zorgprikjevoormees.nlCampagnesite ziekenhuisinternet.nl
Zorgtransmuraalnetwerk.nlOnbekend, 404internet.nl
Zorgcmua.nlCampagnesite ziekenhuisinternet.nl
Zorghagaradar.nlInternet Surveyinternet.nl
Zorglkch.nlForward naar dienstverlening ziekenhuisinternet.nl
Politieke partijensamenvoornederland.nlVoorpagina politieke partijinternet.nl
Domeinen waar versleuteling ontbreekt

De overige 9 subdomeinen worden vaak gebruikt voor e-mail marketing.

KaartDomeinDoel (vermoedelijk)Nameting
Cybersecuritycampagnes.kpn.comWaarschijnlijk e-mail marketing internet.nl
Overheide.valys.nlE-mail marketing (met deployteq)internet.nl
Overheidtools.rijksinnovatiecommunity.nlOnbekend, onbereikbaarinternet.nl
Overheide.buitenlevenvakanties.nlE-mail marketing (met deployteq)internet.nl
Overheide.kvk.nlE-mail marketing (met deployteq)internet.nl
Overheidv-lab.ubrijk.nlOnbekend, onbereikbaarinternet.nl
Overheidjapan.investinholland.comVoorpagina marketingscampagne Nederlandinternet.nl
Zorge.erasmusmcfoundation.nlE-mail marketing (met deployteq)internet.nl
Zorgmail.ml.adrz.nlMaildiensteninternet.nl
Subdomeinen waar versleuteling ontbreekt

E-mail versleuteling op NCSC niveau

Van de overheden komt de centrale overheid er met 44% er het beste vanaf. Dus wordt er in 56% niet voldaan aan de eisen. Alle andere overheidslagen scoren slechter.

Voldoet aan richtlijn NCSCVoldoet niet aan richtlijn NCSC
Centrale overheid44% (429)56% (553)
Gemeenten41% (160)59% (226)
Waterschappen26% (6)74% (17)
Provincies23% (3)77% (10)
Veiligheidsregio’s6% (1)94% (16)
Veilige e-mail op hoofddomeinen van de overheid

Bij de overige lagen zien we dat de cybersecuritybedrijven het slechtst scoren. Slechts 14 van de 141 bedrijven past voldoende veilige versleuteling toe. We zagen al eerder dat deze sector op alle metingen slecht scoort.


Voldoet aan richtlijn NCSCVoldoet niet aan richtlijn NCSC
Zorg (Ziekenhuizen, GGD)43% (234)57% (311)
Politieke partijen21% (7)79% (27)
Cybersecuritybedrijven9% (14)91% (141)
Veilige e-mail op hoofddomeinen bij zorg, cybersecurity en politieke partijen.

De metingen zijn terug te vinden op basisbeveiliging.nl. Daar is dus precies te zien welke organisaties wel en niet voldoen.

Nieuwe meting: dienstverlening binnen de EU. 1087 domeinen staan buiten de EU. 410 mailservers ook.

Ook delen 419 overheidsdomeinen data met Google Ads.

Vanaf 9 augustus is op basisbeveiliging.nl te zien vanuit welk land de overheid online diensten verleent. We controleren of dit gebeurt vanuit de EU+GDPR regio. Deze meting is in mei aangekondigd.

In dit artikel wordt gekeken waar de overheid, gemeenten en provincies haar online dienstverlening heeft staan.

Samenvatting

 • 3% van de overheidsdomeinen (1076) komt uit in de Verenigde staten.
 • 10% van de mailservers (407) van de overheid staan in de Verenigde Staten.
 • Overige niet EU+GDPR landen zijn nauwelijks vertegenwoordig en vaak logisch verklaarbaar.
 • Overheidssites gebruiken 42.745 externe bronnen, 62% hiervan staat in de States. Hier is Google verreweg de populairste dienstverlener (analytics, maps, youtube, fonts, tagmanager)
 • 419 overheidsdomeinen delen data doubleclick.net (Google Ads).
 • Er zijn meer dan 300 bedrijven die domeinen van de overheid hosten.
 • Er zijn meer dan 146 bedrijven die e-mail diensten leveren voor de overheid.
 • Er wordt data gehaald van 1637 verschillende externe sites.

Diverse logische uitzonderingen worden in de komende maanden vastgesteld. Verreweg het merendeel van de bevindingen in dit artikel (>99%) valt niet onder deze uitzonderingen.

Wij vragen de Nederlandse overheid om alle online dienstverlening, waar het logisch is, aan te bieden vanaf servers in de EU+GDPR zone. Dit betekent dat honderden domeinen en e-mail diensten moeten worden verplaatst.

Waarom meten we dit?

Omdat we gegevens willen beschermen. Dit zijn niet alleen persoonsgegevens van burgers maar alle mogelijk denkbare gegevens van Nederland.

Als we alleen kijken naar persoonsgegevens mogen deze verwerkt worden in veel landen. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG ofwel GDPR. Deze wet is van toepassing op alle landen in de Europese Unie en de Economische Zone (dus ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

De wet geldt ook (nog) in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft de Europese Commissie nog een serie landen aangewezen met vergelijkbare bescherming. Dit zijn o.a. Israël, Japan, Korea en onder voorwaarden de Verenigde Staten en Canada.

Dat iets mag wil nog niet zeggen dat het slim is. In andere landen gelden andere wetten. Overeenkomstige wetten worden misschien niet of anders gehandhaafd. Mogelijk gaan de gegevens die worden opgeslagen over een situatie die elders verboden is (een fictief voorbeeld is het opslaan van informatie over homohuwelijken in Korea). Verder hebben inlichtingendiensten toegang tot de gegevens, direct of op langere termijn. De gegevens moeten vaak letterlijk door een oceaan wat nadelig is voor de beschikbaarheid. Als grenzen worden opgezocht komt ook de geopolitiek om de hoek kijken: de situatie kan zomaar veranderen.

Het opzoeken van de grenzen waar e.e.a. mag staan is ingewikkeld en bijna jaarlijks onderhevig aan (plotselinge) juridische wijzigingen. Het is voor een leek onmogelijk om bij te houden wat wel en niet mag. Er is geen overduidelijk groot voordeel aan het plaatsen van diensten in verre landen. Mogelijk zijn dit kosten, maar gezien de grote en goedkope Amerikaanse dienstverleners nu ook diensten verlenen op servers binnen de EU valt dat argument weg.

Het opslaan van gegevens die niet onder de GDPR vallen is weer een ander hoofdstuk. Met andere gegevens bedoelen we concurrentiegevoelige gegevens, intellectueel eigendom, statistieken, vertrouwelijke stukken enzovoort. Per gegeven zijn er weer andere regels. Regels rondom versleuteling zijn dan mogelijk niet verplicht.

Een groot deel van dit wespennest kan worden voorkomen door gegevens binnen de landsgrenzen of de EU te houden. Dit is ook makkelijk te begrijpen voor personeelsleden en bedrijven die de gegevens verwerken.

Wat keuren we wel en niet goed?

We kijken of een dienst in de EU+GDPR zone valt. Deze zone bevat alle landen op het Europese continent die de GDPR of gelijkwaardige wetgeving toepast. Met deze meting zijn we dus mogelijk iets strenger dan de eisen van de wet, maar wel met een serie argumenten en overwegingen die dat verklaart.

De EU+GDPR zone zijn alle landen in de Europese Economische Zone en landen met gelijkwaardige wetgeving zoals Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Andorra. Expliciet buiten de boot vallen dus 17 landen die wel (deels) op het Europese continent liggen maar andere wetten hebben, zoals Albanië, Oekraïne en Turkije. De wetgeving van de bijzondere gemeenten (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) en de andere landen in het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten) is ons (nog) niet geheel duidelijk, dus dit keuren we nu goed.

Alles wat buiten de EU+GDPR zone valt keuren we af tenzij het volstrekt logisch is dat deze dienst er buiten valt. Denk bijvoorbeeld aan een NBSO in Brazilië of een meetproject van het KNMI in Indonesië. Dit wordt per casus bekeken en is nog niet afgerond.

Er wordt op drie plekken gekeken naar locaties: het domein, de e-mail server(s) en de adressen waarop verbinding wordt gemaakt bij het bezoeken van een website. Ieder van deze plekken wordt op de volgende manier beoordeeld:

MetingBinnen EU+GDPRBuiten EU+GDPR
DomeinGoed: OK / GroenProefperiode: Laag / Groen
Vanaf december: Midden / Oranje
Vanaf Okt 2024: Oranje of Rood
E-Mail Server(s)Goed: OK / GroenProefperiode: Laag / Groen
Vanaf december: Midden / Oranje
Vanaf Okt 2024: Oranje of Rood
Inhoud van websiteGoed: OK / GroenLaag / Groen
Meetbeleid op locatiemetingen over tijd

Bij de beoordeling is er sprake van een proefperiode. In deze periode wordt gekeken naar hoe betrouwbaar deze metingen zijn. Mochten de metingen niet betrouwbaar voldoende blijken, dan worden ze niet op oranje gezet en wordt gekeken of deze in de toekomst nog worden gepubliceerd.

Hoe werken de metingen

Voor deze meting wordt een computeradres omgezet naar een fysieke locatie.

Bijvoorbeeld het domein “zutphen.nl”. Hiervan bekijken we naar welk land het internetverkeer wordt gestuurd als we de website bezoeken, als we er een e-mail naar toe sturen en met welke landen informatie wordt gedeeld bij het bezoeken van de site zelf.

Deze drie metingen zien er bijvoorbeeld zo uit:

MetingVoorbeeldLocatie
Locatie van Domeinzutphen.nlNederland (Tilaa)
Locatie van E-mail server(s)zutphen.nl wijst naar mail.zutphen.nlNederland (KPN)
Locatie van de inhoud van de websitezutphen.nl haal informatie op bij google-analytics.comNoord Amerika (Google)
Voorbeeld van metingen

Natuurlijk is dit voorbeeld wat versimpeld. In werkelijkheid zijn er meerdere e-mail servers als achtervang en heeft ieder domein twee adressen: een IPv4 en IPv6 adres. Technisch is er nog veel meer mogelijk, maar ondoorgrondelijkheid en het ontbreken van transparantie is op zichzelf al een veiligheidsrisico.

De locatiegegevens komen uit de database van Maxmind. Dit is een commercieel bedrijf dat wekelijks de database bijwerkt en geld vraagt voor deze data. Deze metingen worden aangevuld met correcties uit de RIPE database (waar Maxmind niet bij mag). Van beiden hebben we toestemming om gegevens op te vragen en te publiceren.

Uit de metingen blijkt dat de fysieke locatie van IPv4 en IPv6 adressen vaak uit elkaar ligt. Hoewel het technisch mogelijk is, is er logisch gezien geen argument om dit te doen. Het lijkt dat IPv6 geolocatie kwalitatief lager is dan IPv4. Daarom hebben we IPv6 niet meegenomen in de beoordelingen.

Hoewel beide organisaties hun best doen om correcte informatie te leveren is er geen garantie. Het internet is namelijk constant in beweging. Daarom hebben wij ook een disclaimer voor alle metingen.

Wanneer we niet weten waar een dienst staat wordt dit niet negatief beoordeeld: er is geen verplichting om transparant te zijn over de fysieke locatie van dienstverlening. Dat is echter wel wenselijk en mogelijk op lange termijn toch een reden om een negatieve beoordeling hieraan toe te kennen.

Bevindingen op domeinen

Domeinen: 1087 adressen buiten de EU+GDPR Zone

In totaal zijn er 38.364 (sub)domeinen. Hiervan staan er 36.994 in de EU+GDPR zone, 1076 in de Verenigde Staten en 283 op een onbekende locatie.

De verdeling per continent van domeinen buiten de EU+GDPR zone is de volgende. Hier is te zien dat vooral domeinen in de States problemen veroorzaken. De domeinen op andere continenten zijn nagenoeg allemaal logisch verklaarbaar en dus geen probleem.

Locatie buiten EU+GDPROverheidGemeenteProvincieTotaal
Afrika33
Azië246
Noord Amerika (Verenigde Staten)566460501076
Zuid Amerika22
Totaal573464501087
Domeinen verdeeld over continenten buiten de EU+GDPR zone.

Er is ook sprake van twee continenten binnen de EU+GDPR zone, dit vanwege de bijzondere gemeenten en de andere landen in het Koninkrijk der Nederlanden. Je ziet dat verreweg de meeste domeinen in Europa staan.

Locatie binnen EU+GDPROverheidGemeenteProvincieTotaal
Europa20.48215.71677536.973
Noord Amerika (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba)2121
Totaal20.50315.71677536.994
Domeinen verdeeld over continenten. De meeste domeinen staan verreweg in Europa.

Domeinen: verdeling over landen

Verreweg de meeste domeinen komen uit in Nederland. Het enige land buiten de EU+GDPR zone dat hele procenten van de bezoeken ontvangt is de Verenigde Staten. De enkele sites in Zuid Afrika en dergelijke zijn logisch te verklaren en duiden niet op een probleem.


OverheidGemeenteProvincieProcent
Land / Totaal21.29716.240827100%
Nederland18.87113.84667787.05%
Duitsland841611253.85%
Ierland357802333.11%
Verenigde Staten566460502.80%
België193255141.20%
Onbekend2236220.75%
Verenigd Koninkrijk12189150.59%
Frankrijk313720.18%
Zweden175030.18%
Oostenrijk14160.08%
Finland1260.05%
BES-Eilanden170.04%
Italie70.02%
Tsjechië60.02%
Denemarken60.02%
Polen240.02%
Aruba40.01%
China120.01%
Zuid Afrika30.01%
Brazilie20.01%
Zwitserland20.01%
Estland20.01%
Japan20.01%
Luxemburg20.01%
Singapore10.00%
Verdeling van domeinen verspreid over landen

Domeinen: verdeling van leveranciers in Europa

Dit is de top 25 van de 311 verschillende organisaties die diensten van de overheid aanbieden. Dit wordt geteld per domein. Er wordt niet gekeken welke dienst op deze domeinen staat. We hebben de vele onderzoeksdomeinen van TNO eruit gelaten omdat deze de resultaten met duizenden vertekenen terwijl er weinig op lijkt te draaien.

BedrijfOverheidGemeentenProvincieTotaal
Microsoft Azure15881713853386
KPN10861832422960
Amazon.com7611679412481
Prolocation BV22198572311
Signet B.V.737981401758
SURF B.V.170971716
Ziggo3071156321495
Ziggo Business151106941224
Dienst Uitvoering Onderwijs105921061
Solvinity B.V.74227511018
BIT BV67429814986
Eurofiber Nederland BV176518112806
Capgemini Nederland B.V.593593
Equinix (Netherlands) B.V.236342578
LeaseWeb Netherlands B.V.2792941574
baten-lastendienst Logius547547
True B.V.1713338512
T-Mobile Netherlands36812014502
Intermax Group B.V.44014454
OSSO B.V.12228410416
VANCIS Vancis Advanced ICT Services36516381
Combell NV1222479378
Ministerie van Economische Zaken361361
CloudVPS772653345
Leveranciers van diensten op domeinen (wereldwijd)

Bevindingen over e-mail

E-mail: 410 servers buiten de EU+GDPR Zone

In totaal zijn er 3957 adressen van mailservers gevonden. Hiervan staan er 3547 in de EU, 409 in Noord Amerika en 1 in Azië.

407 van deze adressen wijzen naar diensten in de Verenigde Staten. Dit zijn diverse dienstverleners, die in de tabel hieronder zijn opgesomd.

BedrijfOverheidGemeentenProvinciesTotaal
Google Servers20812220
Cisco Systems Ironport Division4348495
SendGrid1610228
Amazon.com151227
Google Cloud17825
Input Output Flood LLC44
Interserver33
Cogent Communications22
Proofpoint, Inc.22
Rackspace Hosting11
Overzicht aantal mailservers bij dienstverleners uit de Verenigde Staten.

E-mail: Verdeling servers in EU+GDPR landen

De 3547 servers in Europa zijn verdeeld over allerlei landen en dienstverleners.

Europees LandOverheidGemeentenProvinciesTotaal
Nederland1922990272939
Ierland1671344305
Duitsland55425102
Oostenrijk5934396
Verenigd Koninkrijk1718136
België33134
Frankrijk21324
Finland246
Tsjechië33
Polen22
Overzicht verdeling van aantallen mailservers per Europees land

E-mail: Aantal mailservers per dienstverlener

Er zijn 146 dienstverleners gevonden. Dit is de top 20, hierdoor zijn 843 servers op allerlei domeinen niet zichtbaar. Sommige bedrijven zoals Amazon bieden servers in zowel de EU als de US. In het geval van Amazon zagen we al dat er 27 servers buiten de EU staan, de rest van de 105 staan dus wel goed. Domeinen van KNAW zijn achterwege gelaten ivm een wildcard waarop een mailserver staat.

BedrijfsnaamOverheidGemeentenProvinciesTotaal
Microsoft Azure3872729668
E-Zorg B.V.70259329
Ministerie van Economische Zaken272272
CLDIN B.V.1141136233
Google Servers20812220
SSC-ICT Haaglanden189189
SURF B.V.178178
Signet B.V.86541141
Solvinity B.V.1204124
Flowmailer B.V.3585120
KPN5650106
Amazon.com42621105
Cisco Systems Ironport Division4350497
Ziggo Business184361
Cogent Communications46854
Ziggo104050
BIT BV252146
T-Mobile Netherlands321042
Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswatersta4040
Dienst Uitvoering Onderwijs3939
Verdeling van leveranciers van e-mailservers

Bevindingen over Websites

Bronnen buiten de EU+GDPR zone

Tenslotte is er ook gekeken uit welke landen informatie op een website komt. Het gaat dus niet over het domein, maar het bezoek van een site. Bij het bezoeken worden plaatjes, scripts, lettertypen en dergelijke soms van een andere locatie opgehaald. Dit zien we 23.468 keer gebeuren.

Wat opvalt is dat er ongelofelijk veel verbindingen naar Amerikaanse dienstverleners worden gelegd. Bijna exclusief naar Google en een beetje Microsoft. Dit bevat ook 419 keer doubleclick.net. Dit is een onderdeel van Google Ads, wat aangeeft dat Analytics niet goed is ingericht. De meeste Microsoft vermeldingen hebben te maken met Office 365.

Hier is de top 20 meest gebruikte externe bronnen naar buiten de EU+GDPR zone, deze zitten allemaal in de Verenigde Staten:

DomeinOverheidGemeentenProvincieTotaal
fonts.googleapis.com14961385822963
fonts.gstatic.com14741204722750
www.googletagmanager.com13758571062338
region1.google-analytics.com1082666631811
www.google-analytics.com1038676601774
siteimproveanalytics.com164883431090
aadcdn.msauth.net28637318677
www.google.com48715721665
www.gstatic.com42921618663
aadcdn.msftauth.net23433114579
aadcdn.msauthimages.net21923212463
ajax.googleapis.com2711855461
stats.g.doubleclick.net3059717419
maps.googleapis.com1382585401
aadcdn.msftauthimages.net15919114364
www.youtube.com246938347
cuatro.sim-cdn.nl512303284
code.jquery.com1431229274
www.google.nl1495710216
portal.azure.com501423195
De top 20 populairste domeinen waar de overheid bronnen ophaalt om haar sites te maken

Bronnen binnen de EU+GDPR zone

Wat staat er dan eigenlijk wel in de EU regio? We tellen daar nu 14.095 verwijzingen, een stuk minder dan naar de States. Enkel West-Europese landen, namelijk enkel Nederland, Duitsland en Ierland. De andere landen zijn amper vertegenwoordigd met 264 verwijzingen in totaal.

DomeinLandOverheidGemeentenProvincieTotaal
statistiek.rijksoverheid.nlNL1686

1686
login.live.comIE519701321252
*.global.siteimproveanalytics.ioDE164928451137
autologon.microsoftazuread-sso.comNL22643311670
login.microsoftonline.comIE19536615576
cdn-eu.readspeaker.comDE8939415498
cdn1.readspeaker.comDE83353
436
logging.simanalytics.nlIE542313288
fonts.bunny.netDE451883236
use.typekit.netDE130975232
dc.services.visualstudio.comNL751414220
p.typekit.netDE125845214
eu-mobile.events.data.microsoft.comIE741171192
storageportalwe.blob.core.windows.netNL221473172
f1-eu.readspeaker.comDE70928170
websurveys2.govmetric.comIE22126
148
www.simanalytics.nlIE24112
136
consent.cookiebot.comDE922713132
consentcdn.cookiebot.comDE922713132
hitcounter.govmetric.comIE2293
115
De top 20 populairste domeinen waar de overheid bronnen ophaalt om haar sites te maken

1/3e overheidssites voldoet niet aan HTTPS eisen, ontbreekt volledig op 56 adressen

Vanaf 1 Juli 2023 is het toepassen van HTTPS verplicht voor de overheid. Dat betekent dat communicatie met alle websites en webapplicaties versleuteld moet gebeuren. Hierdoor worden bezoekers van deze applicaties beschermd tegen een aantal bekende kwetsbaarheden zoals afluisteren van het internetverkeer.

Trends en onduidelijkheden

Met de verplichting van HTTPS op websites en web-applicaties komt er nog geen einde aan onversleutelde gegevensuitwisseling. Dat heeft twee redenen.

Ten eerste is het volgens de aanwijzing nog steeds toegestaan om onversleutelde HTTP diensten aan te bieden (punt 2b), zolang een bezoek wordt geupgrade naar HTTPS.

Deze uitzondering heeft een beperkte houdbaarheid. Dit komt doordat 93.34% van de gebruikte browsers in Nederland standaard als eerste proberen te verbinden met HTTPS. Dat zijn chrome, safari, samsung en edge. Dat gebeurd sinds medio 2021. Twee minder populaire browsers, Firefox en Opera (5.32% marktaandeel), bieden het als optie: dat gebruikt dus niemand. Firefox doet dit dan wel weer standaard bij Safe Browsing. Maar: mocht er niet gereageerd worden op HTTPS, dan wordt nog teruggevallen op HTTP. Daarover straks meer.

Direct met HTTPS verbinden is dus de standaard, en dat is goed nieuws. Punt 2b is er dus voor de achterblijvers. Die groep wordt gelukkig met de dag kleiner. Dat komt omdat versleuteling tijdsafhankelijk is: wat vandaag veilig is, is dat morgen niet meer. Zo kan je met een computer uit 2011 geen bankzaken meer regelen. Hierdoor staat er een borging rondom veilige communcatie: browsers en computers moeten bij de tijd zijn.

Het doorsturen van gebruikers gaat hierdoor een stille en natuurlijke dood sterven, waardoor de onversleutelde alternatieven niet meer nodig zijn en punt 2b kan worden geschrapt. Maar dat is niet zo voor organisaties! Die kunnen nog steeds onversleuteld HTTP toepassen. Althans…

En dit is het tweede punt: interpretatie. Als je de aanwijzing scherp leest valt onversleutelde dienstverlening zoals ftp en e-mail buiten de boot. Hierdoor is het nog mogelijk om onversleuteld e-mail te verwerken of bestanden onversleuteld uit te wisselen. Men kan zelfs kiezen om HTTPS aan te zetten, maar toch te blijven werken via HTTP. Dan lijkt in eerste oogopslag alles in orde, maar dat is het niet. Dat is niet meetbaar.

Is er eigenlijk wel een goed argument om niet versleuteld te werken? In alle jaren Basisbeveiliging zijn wij zijn pas 1 legitieme casus tegengekomen. Ironisch genoeg is die uitzondering onderdeel van het HTTPS-versleutelingssysteem. Daarom hanteren we een uitzondering voor het ontbreken van HTTPS op subdomeinen als “pki”, “ocsp” en “crl” (en varianten).

In conclusie: De stap om HTTPS (deels) te verplichten is er een in de goede richting. Het is ook logisch om niet ineens alles te verplichten wat op de Pas toe of Leg uit lijst staat, maar dit stapje voor stapje te doen.

Deze eerste verplichting beschermt internetters en zorgt ervoor dat mensen met de tijd mee gaan wat betreft veilige browsers en computers. Voor organisaties lijkt er nog veel ruimte om onversleutelde diensten te blijven gebruiken.

Altijd via HTTPS? Helaas nog niet altijd…

Veel sites voldoen dus niet, waaronder ook hoofdsites van ministeries zoals Economische Zaken of Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hoe komt dat? Dat komt omdat browser terugvallen naar onversleutelde sites, en daar moet tegen worden beschermd. Deze bescherming wordt deels geboden met een instelling genaamd HSTS (punt 2c). Deze instelling ontbreekt op die sites nog.

Maar sommige sites zoals securityheaders.com zeggen dat het wel in orde is. Wat is het verschil? Dit komt omdat deze test-tool standaardaard kijkt naar de site waarnaar iemand doorgestuurd wordt. Wanneer je doorsturen niet toestaat, dan scoort te site onvoldoende. Als je het wel toestaat dan wordt de site rijksoverheid.nl gemeten, en niet minezk.nl. Dus wat is nou juist?

Het antwoord is dat HSTS ook bij doorsturen nodig is. Dat staat ook bij de veelgestelde vragen op de site van de digitale overheid.

Wat HSTS oplost is dat het eerste bezoek (en dat is het onveilige bezoek) pas opnieuw wordt gedaan als de site een jaar niet bezocht is. Zonder HSTS bij doorsturen krijgt een aanvaller de kans om bij ieder bezoek aan deze website de inhoud te manipuleren, dus niet alleen het eerste bezoek.

Bij het bezoeken van de site van het ministerie worden namelijk eigenlijk drie verzoeken gestuurd. Die zie je hieronder in de tabel. Het eerste verzoek is dus onversleuteld en kwetsbaar, de verzoeken daarna niet meer. Bij bezoek 2 ontbreekt de HSTS instelling in het antwoord, en daarom is het niet goed.

VerzoekOntvangen antwoord
1: door gebruiker
http://minezk.nl
“Ik stuur je door naar de veilige https variant”:
HTTP/1.0 302 Moved Temporarily
Location: https://minezk.nl/
Connection: Keep-Alive
Content-Length: 0
2: automatisch doorgestuurd
https://minezk.nl
“Ik stuur je door naar een andere website”:
HTTP/1.0 302 Moved Temporarily
Location: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
Connection: Keep-Alive
Content-Length: 0
3: automatisch doorgestuurd
https://rijksoverheid.nl
“Hier is de website”:
HTTP/1.1 200
Server: nginx
Date: Mon, 03 Jul 2023 07:02:10 GMT
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
[…]
Strict-Transport-Security: max-age=31622400; includeSubDomains
Deze trace is na te bootsen met “wget -q -S -O – http://minezk.nl:80 2>&1”

De beperking van HSTS is dat je eerst de site moet bezoeken over een versleutelde verbinding voordat de instelling geldig is. Als je de site dus voor de eerste keer bezoekt is er dus nog altijd een risico!

Een lapmiddel hiervoor is HSTS preloading. Dit is een lijst van websites die wordt ingebakken in moderne browsers: alle sites op de lijst kan je alleen via HTTPS bezoeken. De standaard-lijst is nu 13 megabyte groot en bevat op het eerste oog geen Nederlandse rijks-sites.

Preloading is op dit moment een van de twee aanpakken die in alle scenario’s iets afdwingt. Je ziet dat de Amerikaanse overheid een aantal van hun sites verplicht op deze lijst zet. Dat is nodig totdat browsers uitsluitend via HTTPS communiceren en niet terugvallen naar de onversleutelde site. Deze “safe default” instelling laat nog wel even opzich wachten.

De andere aanpak is het uitschakelen van de onversleutelde verbinding. Daarvoor is het nog te vroeg. Browsers van voor 2021 zijn nog veel in gebruik, waardoor er bij eindgebruikers verwarring ontstaat over het niet kunnen bereiken van een website.

De Cijfers

Onjuiste toepassing van HTTPS op hoofddomeinen

Wanneer HTTPS wordt toegepast moet dat ook aan een aantal eisen (2a) voldoen. Deze eisen worden gepubliceerd door het NCSC, hier.

Op dit moment zijn er nog erg veel overheidssites die nog niet aan deze eisen voldoen. Het gebrek hieraan is dermate groot dat meer dan 33% van alle hoofdsites van overheden niet voldoen. Het is vandaag (29 juni) nog bijna gebruikelijk dat men niet voldoet. Wij gebruiken hiervoor de metingen van internet.nl, die de eisen van het NCSC implementeert.

Enkele voorbeelden van sites die niet voldoen:

 1. minez.nl / minezk.nl (HSTS)
 2. openbaarministerie.nl (HSTS)
 3. uwv.nl (HSTS + Redirect)
 4. minlnv.nl (HSTS)
 5. kb.nl (Redirect, Cipher Order, Key Exchange Parameters)
 6. tno.nl (Redirect)

De landelijke overheid, gemeenten en provinicies houden zich nog niet aan de wet. Om dit in perspectief te zetten, de zorg doet het dramatisch veel slechter en voor hen geldt deze wet niet.

OverheidslaagVolgens aanwijzingWijkt afTotaal
Landelijke overheid850515 (38%)1365
Gemeenten296118 (29%)414
Provincies85 (39%)13
TOTAAL1154638 (35.60%)1792
Bonus: Ziekenhuizen/GGD162836 (83.76%)998

Per ministerie zijn er ook duidelijke verschillen te zien in de kwaliteit van toepassing van HTTPS. De getallen wijken heel iets af met de “centrale overheidskaart” omdat deze niet 100% overlappen en er soms een domein op meerdere kaarten staan.

De getallen per ministerie:

MinisterieVolgens AanwijzingAfwijkend
Infrastructuur en Waterstaat99166 (62.64%)
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit7468 (47.89%)
Onderwijs Cultuur en Wetenschap6148 (44.04%)
Justitie11178 (41.27%)
Economische Zaken9565 (40.63%)
Financiën2810 (26.32%)
Binnenlandse Zaken14944 (22.80%)
Volksgezondheid Welzijn en Sport18752 (21.76%)
Buitenlandse Zaken4912 (19.67%)
Sociale Zaken en Werkgelegenheid478 (14.55%)
Algemene Zaken183 (14.29%)
Defensie101 (9.09%)
TOTAAL928555 (37.42%)
Het gaat hier om 1483 domeinen. Dit verschilt net iets met het websiteregister rijksoverheid waar 1363 unieke domeinen in staan. Dit komt zowel door dubbelingen (sommige sites op meer ministeries) maar ook dat we misschien net een site meer of minder hebben. Ook daar zie je dezelfde resultaten wbt toepassing van HTTPS volgens de internet.nl metingen.

Ontbrekende versleuteling op 56 adressen

Er zijn 56 adressen waarop HTTPS volledig ontbreekt. Dit is een niet significant aandeel van alle overheidssites. In de meeste gevallen gaat het dan ook nog om testpagina’s, placeholders, vergeten projecten of andere weinig spannende doeleinden. Er zijn maar twee sites die echt informatief zijn: geluidregisterspoor en een afspraken site.

We hebben de uitzondering op ‘pki’/’ocsp’/’crl’ subdomeinen niet meegenomen. Dat zijn er vele tientallen.

Hier is de lijst met 56 adressen:

afspraak.gemeentesluis.nl, afspraakmaken.wijchen.nl, autodiscover-redirect.vng.nl, autodiscover.saip.nl, autodiscover.sn-forward.nl, beheerenonderhoud.heerlen.nl, bicsdrupalacc.bics.nl, brinkman.kb.nl, bva-acc.rws.nl, chat.rijkscloud.nl, corsa.veldhoven.nl, diensten.westmaasenwaal.nl, ftp.acc.fmpbsn.nl, ftp.bereiknu.nl, ftp.blauwegolfverbindend.nl, ftp.gipinfo.nl, ftp.lopik.nl, ftp.mobilityhappiness.nl, ftp.nunietzwanger.nl, ftp.svbabc.nl, gbatmv.rvo.nl, geluidregisterspoor.nl, irods.orfeus-eu.org, lyncdiscover.houten.nl, mail.aanmelder.nl, mail.bofeb.nl, mail.ibki.nl, mail.veldhoven.nl, meet.houten.nl, merkportaal.dnb.nl, netuit.kb.nl, nta7516.gemeentebest.nl, plannen.asten.nl, pm-bounces.ndw.nu, pm-bounces.venlo.nl, portal117.rijkscloud.nl, preproductie.heeze-leende.nl, research.kb.nl, rijkspascp.extranet.dictu.nl, ro.brunssum.nl, ruimtelijkeplannen.venlo.nl, signing.login-acc.rvr.org, signing.login.rvr.org, sites-u.rdw.nl, solidariteit.laarbeek.nl, stadspas.weert.nl, stijlgids.cibg.nl, styleguide.cibg.nl, svbabc.nl, web-ux01.hex.tno.nl, wion.weert.nl, wortel176.provincie-utrecht.nl, www.acc.fmpbsn.nl, www.geluidregisterspoor.nl, www.svbabc.nl, www.vroonermeer-noord.alkmaar.nl

Tot slot

Omdat HTTPS een nieuw soort verplichting is, is het nog niet helemaal duidelijk hoe dit wordt gehandhaafd. Onze verwachting is dat het snel duidelijk wordt hoe en wat.

Binnenkort is op basisbeveiliging.nl te zien welke (hoofd-)domeinen voldoen aan de TLS richtlijnen van het NCSC. Bij deze meting wordt onder andere verwacht dat er een doorverwijzing van http naar HTTPS wordt gebruikt, dat HTTPS aanwezig is op hetzelfde adres als waar HTTP en dat HSTS is ingericht.

Als je zelf al wil meten dan kan dat op internet.nl.

Bijlagen

Dit artikel is gebaseerd op de metingen van 29 juni. Er is een hermeting gebeurd op 2 juli. Het verschil is te klein om het artikel erop aan te passen.

Toepassing van de eisen bij de landelijke overheid. Oranje is onvoldoende, groen is goed en bij grijs is er nog geen meetwaarde.

Zo ziet er er bij gemeenten uit. Bij oranje wordt e.e.a. niet goed gedaan. Bij groen is het goed en bij grijs is er nog geen meetwaarde.

Nieuwe meting: Overheids-niveau TLS (juli 2023)

Met de verplichting van TLS voor de overheid, wordt vanaf nu ook de internet.nl TLS meting meegenomen. Deze meting verschilt van de andere metingen rondom TLS en HSTS op basisbeveiliging. In dit artikel staan de verschillen.

Het eerste rapport met deze meting staat live op 4 juli 2023.

De nieuwe meting

De nieuwe meting wordt geintroduceerd als oranje. Hoewel het een wettelijke verplichting is, en alles zegt dat dit rood zou moeten zijn, beginnen nieuwe metingen volgens ons publicatiebleid altijd ten hoogste op oranje.

We houden deze meting nog op oranje totdat is uitgekristaliseerd hoe de handhaving werkt, dat er wordt gehandhaafd en of er eventuele uitzonderingen ontstaan de komende tijd. Deze meting wordt op dit moment alleen uitgevoerd op hoofd-domeinen.

De meting wordt verder toegelicht met de volgende bronnen:

Deze meting omvat 20 sub-metingen die soms wel en soms niet relevant zijn. Deze afzonderlijke punten publiceren we niet, om zo de lezer van de site niet te overladen met metingen. Het testrapport is te zien op internet.nl, volg daarvoor de link bij “show measured data” zoals in het screenshot hieronder.

Screenshot van de meting op het niveau oranje

Anders dan de huidige TLS/HSTS metingen

Zoals gezegd: Op basisbeveiliging testen we al HSTS en TLS. Maar toch is deze meting anders.

De andere TLS meting is afkomstig van Qualys SSL Labs. Deze commerciele partij gebruikt dit als marketingstool voor hun dienstverlening. Deze meting past niet hetzelfde beleid toe als het NCSC, maar een algemener beleid. Er zijn twee belangrijke meetwaarden in SSL Labs die niet uit de meting van internet.nl komen, namelijk:

 1. Of er specifieke en state of the art kwetsbaarheden aanwezig zijn in de verbinding. Regelmatig komen er nieuwe uit die voor veel problemen zorgen. Een bekend en wat ouder voorbeeld is Heartbleed, maar zo zijn er nog 10.
 2. Of er vertrouwen is in het certificaat. Zijn de naam, tijd, geldigheid, CA, revocation nog op orde.

De HSTS meting van basisbeveiliging is ook anders. Wij volgen namelijk redirects, waar internet.nl dat expliciet niet doet. Voor een goede HSTS meting zou iedere stap in de ketting aan redirects HSTS moeten hebben, maar dat meten we op dit moment niet: alleen de laatste. Deze twee HSTS metingen vullen elkaar nu dus aan.

Vooraankondiging nieuwe meting: locatie van dienstverlening binnen/buiten NL en EU

Onlangs hebben we een meting toegevoegd waarmee te zien is of een website op zichzelf staat, of dat bezoekers gevolgd worden door bedrijven die ook in de advertentiebusiness zitten.

We zijn deze meting aan het finetunen en afronden met een artikel hierover. Ondertussen zijn we bezig met een vervolg hierop. Dit vervolg wordt in de komende weken/maanden uitgerold en heeft alles te maken met locaties van online diensten.

Het ultieme doel is dat de online-overheid uitsluitend in de EU of Nederland opereert, behalve waar het logisch of redelijk is dat dit niet gebeurd (denk aan een KNMI meetproject in Azië). Dit is in lijn met de GDPR-wet en de bijbehorende trend om alles binnen Nederland of de EU te krijgen.

We gaan controleren op twee verschillende punten: de locatie van servers en de locatie van de inhoud van de voorpagina van websites. Hieruit halen we ip-adressen.

Deze adressen zoeken we op in een database waarin staat welk adres in welk land actief is. Deze database wordt op een complexe manier samengesteld: het is een mix van administratieve gegevens en kennis van hoe het internet op dit moment in elkaar zit. Voor de geïnteresseerden: de technische term is “ip geolocation”.

Een tipje van de sluier:

Op basis van ip-adressen en de locaties hiervan zien we dat er een klein percentage van servers buiten de EU staat. 3% van alle door ons gemeten ip adressen leidt naar de Verenigde Staten en een verwaarloosbaar percentage elders. Van de servers met een locatie anders dan US/EU zijn er een aantal legitiem en een paar ook niet. We zullen hier nog een mailtje over sturen naar de eigenaren van die servers. We hebben nog geen cijfers over  de inhoud van websites.

Eigenaar van 8% overheidsdomeinen onduidelijk (Mei 2023)

Bij 8% van de overheidsdomeinen is het niet te achterhalen of de overheid eigenaar is. Dat is te verdelen in twee categorien: er zijn 95 domeinen zonder informatie en 68 domeinen met een onjuiste eigenaar.

Juiste houderinformatie geeft vertrouwen: iemand kan hierdoor checken of de site eigendom is van de overheid. De overheid heeft nog een andere reden om eigenaar te zijn: zelf bepalen wat er met een domein gebeurt nadat een project of contract afloopt.

Dit is het overzicht van eigendom van domeinen op dit moment:

OverheidDomeinenGeen eigenaarOnjuiste eigenaarJuiste eigenaar
Gemeenten431328391
Provincies132011
Overheid154661601425
TOTAAL199095 (4.77%)68 (3.41%)1827 (91.81%)
Overzichtstabel juistheid houders van domeinen.

Houder van een domein

Iedere domeinnaam is uniek en heeft een eigenaar. De adminstratie van alle .nl domeinen zoals rijksoverheid.nl wordt bijgehouden door “Stichting Internet Domeinregistratie Nederland”: SIDN.

Om te zien wie eigenaar is van een domein kan je op de site van het SIDN de administratie doorzoeken. In het onderstaande voorbeeld zie je het zoekresultaat voor de site “rijksoverheid.nl”.

Screenshot met de houdergegevens van rijksoverheid.nl. Je kan dit zelf proberen op de site https://www.sidn.nl/nl-domeinnaam/domeinnaam-zoeken/

In het screenshot zit een highlight op de informatie uit het “houder” veld: “Rijksoverheid”, dit is de naam van de eigenaar van het domein.

De nieuwe meting op basisbeveiliging.nl controleert of de eigenaar van het domein juist is. Hieruit kunnen drie conclusies komen:

 • Geen eigenaar: het is niet te zien van wie het domein is omdat het “Houder” veld leeg is. Dit wordt beoordeeld met Oranje.
 • Onjuiste eigenaar: een tussenpartij, een persoon, een onduidelijke organisatie of een geanonimiseerde organisatie (en nog wat andere gevallen) is allemaal onjuist. Dit wordt beoordeeld met Oranje. Wij verwachten dat “Gemeente Texel” eigenaar is van “texel.nl”.
 • Juiste eigenaar: Is de registratie in te zien en behoort die tot een van de goedgekeurde organisaties? Dan wordt dat beoordeeld als Groen.

Bepaling van de meting

Het is lastig om te bepalen wie de juiste eigenaar is. Dat gebeurd dan ook voor een deel met de hand. Dit is een detail-overzicht van hoe we de juiste eigenaar vaststellen.

In deze gevallen zien wij de juiste eigenaar:

 • De houder is ongeveer hetzelfde als het domein. Bijvoorbeeld “rijksoverheid” op “rijksoverheid.nl”.
 • De houder is een overheidsorganisatie, ziekenhuis of andere aanverwante entiteit.
 • De houder is een bedrijf/organisatie en deze staat genoemd op de voorpagina van de site of onder contactgegevens. Bijvoorbeeld in het e-mail adres of bij de copyright informatie.
 • Sites met een rijksoverheidslogo mogen alleen op een naam van een overheid staan.
 • De houder bestaat uit een onbekend deel, maar ook een bekend deel zoals: “TweeToffePeren B.V. i.o. Rijkswaterstaat” op een site van Rijkswaterstaat.
 • Bij onduidelijkheden wordt altijd kort gezocht naar wie de eigenaar is. Bijvoorbeeld kan bij ICT-samenwerkingsverbanden de gebruikte naam niet direct worden herleid omdat er een “abstracte” naam wordt gebruikt waar geen van de deelnemers wordt genoemd.

In deze gevallen zien we een onjuiste eigenaar:

 • Bedrijfsnaam van een ontwikkelbedrijf, consultancybedrijf, juristenbureau of andere ontwikkelaar. “TweeToffePeren B.V.” terwijl de site zegt: Rijkswaterstaat.
 • Namen van personen.
 • Afgeschermde gegevens. Houder hoeft niet afgeschermd te zijn omdat het altijd gaat over namen van organisaties.
 • Namen van organisaties die geen of ‘generieke’ resultaten hebben in zoekmachines. Het is dus niet duidelijk van wie het is.
 • Onherleidbare informatie als “Crediteurenadministratie X-12391”.
 • Een leeg veld.
In dit voorbeeld staat dat de eigenaar onbekend is. Er staat “Privacy protected by Hostnet”. De juiste houder zou “Trimbos-Instituut” kunnen zijn, of een andere organisatie in dezelfde strekking.

Dank aan SIDN

Informatie over eigenaarschap is afkomstig uit de WHOIS database van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en wordt verwerkt en gepubliceerd met toestemming.

Je kan controleren van wie een domein is op de volgende pagina: https://www.sidn.nl/nl-domeinnaam/domeinnaam-zoeken/

Bij iedere meting wordt verwezen naar het WHOIS register van het SIDN als second opinion.

Updates (mei 2023)

Nieuwe subdomein scanner OWASP amass is toevoegd. Hiermee kan op tientallen manieren naar subdomeinen worden gezocht. Komen we daarmee eindelijk op de 100.000 overheidsdomeinen?

Domeininformatie van het SIDN wordt nu ingelezen. Dit om verlopen / uit handen gegeven domeinen te kunnen herkennen en makkelijk te kunnen verwijderen. Dank aan de SIDN voor het bieden van de who-is api.

Een domein dat van eigenaar is veranderd. Hier zie je dat het domein opnieuw is geregistreerd sinds dat we het monitoren. We kunnen dit domein en alle subdomeinen in 1x verwijderen. Dat maakt het onderhoud van de site behapbaar.

De website ondersteunt nu geolocatie: dus je kan makkelijk vinden welke organisaties in jouw buurt zitten zonder de kaart te hoeven doorzoeken. Geolocatie wordt gebruikt op de voorpagina en op de kaarten-pagina. Mogelijk binnenkort ook nog op andere pagina’s.

Geolocatie op de voorpagina. In Arnhem zie je een gemeenschappelijke regeling, de gemeenten arnhem, rheden, westervoort en lingewaard, daarna meer regelingen en ook bijvoorbeeld het Rijnstate ziekenhuis.
Op de gemeentekaart zie je alleen de gemeenten om je heen.

De voortgang-pagina is opgeruimd en heeft nu permanente links. Je kan nu direct zien wat de toename is van security.txt voor bijvoorbeeld gemeenten en provinices.

Op de voortgang pagina is te zien dat het aantal security.txt toepassingen is gestegen van 28 naar 41. Er zijn ook kleine getallen linksonder op de kaart geplaatst waarmee je snel kan zien wat de absolute aantallen zijn.

Aanpassingen in metingen

De bannergrab scanner is bijgewerkt, waardoor bevindingen worden opgeslagen als https/443 als http/443 wordt gevonden. Wij gebruiken “https” als protocol waar nmap vaak “http” ziet omdat de webserver een “http” status pagina geeft waarop staat dat je de site via “https” moet bezoeken.

Idem zijn de protocollen ‘gnutella’, ‘ssl’ en ‘ms-wbt-server’ teruggebracht naar https. De 160.000 endpoints hiervoor zijn verwijderd en de metingen komen terug op https endpoints.

Aanpassingen in django admin

De endpoint pagina is versneld, zoeken op endpoints is versneld.

Er is een bug gefixt waardoor niets meer kon worden opgeslagen van nieuwe scans. Je kan in de onderstaande grafiek zien wanneer die bug was opgelost:

Nieuwe uitzonderingen

We blijven er wel op meten, maar strepen eventuele bevindingen weg op de volgende plaatsen:

Poort 8443 mag open staan voor vpn doeleinden. Dit zien wij onder subdomeinen als ‘thuiswerken’, ‘telewerken’, ‘vpn’, ‘werkplek’ enzovoorts.

Het subdomein ‘sip’ hoeft geen http security headers meer te hebben.

Nieuwe metingen (januari 2023) – Software Identificatie, Overbodige Poorten

Er zijn weer nieuwe metingen toegevoegd aan basisbeveiliging. Het gaat om de volgende twee:

 • Software versie identificatie. We kijken of software op je server aangeeft welke (specifieke) versie er wordt gedraaid. Deze informatie wordt gebruikt door aanvallers om een specifieke aanval uit te voeren of te plannen. In een gehardende omgeving is deze informatie niet zichtbaar: in dat geval moet een aanvaller meer moeite doen om erachter te komen welke versie er staat, wat ofwel teveel moeite is of zorgt dat een aanval makkelijker te herkennen is. De maximale score is rood, dit gebeurd als er een volledig versienummer en sub-nummer te vinden is. Bijvoorbeeld 12.34.
 • Overbodige poorten. Voor dienstverlening naar burgers en medewerkers van je organisatie zijn maar een paar diensten nodig. We kijken in dit geval naar een paar poorten, de alternatieve HTTP poorten (8443 enzo): hierop staan vaak diensten zoals beheerders-interfaces en dergelijke. We raden aan om dienstverlening van deze alternatieven te staken en de dienst onder de standaard poortnummers te leveren. De informatie in deze scan is nog in beta, de maximale score is oranje.